Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Referat Zaopatrzenia

A
A

Kierownik: Andrzej Karbowiak
ul. Nowe Ogrody 8/12
pokój nr 208
nr wew. 6208
tel.: +48 58 323 62 08
e-mail: wi@gdansk.gda.pl

 

Realizowane zadania:

 • planowanie i realizacja zakupów artykułów administracyjno – biurowych, gospodarczych, sprzętu i wyposażenia biurowego oraz innych urządzeń technicznych, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do sprzętu komputerowego, w tym:
  • określanie standardów wyposażenia stanowisk pracy, z wyłączeniem wyposażenia w sprzęt komputerowy,
  • prowadzenie gospodarki magazynowej,
 • zabezpieczenie łączności telefonicznej Urzędu,
 • konserwacja i naprawy urządzeń wyposażenia biurowego, z wyjątkiem sprzętu komputerowego,
 • publikacja aktów prawnych i ogłoszeń organów Miasta w prasie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu,
 • prenumerata prasy i wydawnictw specjalistycznych dla Urzędu,
 • gospodarowanie pieczęciami i tablicami Urzędu,
 • obsługa transportowa i poligraficzna Urzędu,
 • zabezpieczenie techniczne prac związanych z wyborami i referendami.