PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Referat Współpracy i Koordynacji

Referat Współpracy i Koordynacji
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Kierownik: Izabela Małuszek
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
III piętro, pokój nr 326
tel.: 48 58 323 63 26, 730 052 524
e-mail: izabela.maluszek@gdansk.gda.pl

Realizowane zadania:

  • koordynowanie działań promocyjnych i wizerunkowych z podmiotami zewnętrznymi w czasie wydarzeń z udziałem Prezydenta,
  • koordynowanie organizacji konferencji prasowych z udziałem Prezydenta,
  • koordynowanie działań oraz współpraca z jednostkami organizacyjnymi Miasta i podmiotami zewnętrznymi, w zakresie logistyki organizacji wydarzeń z udziałem Prezydenta,
  • koordynowanie dystrybucji materiałów promocyjnych miasta w przestrzeni Urzędu oraz jednostek organizacyjnych Miasta,
  • inicjowanie i koordynowanie działań mających na celu utożsamiania mieszkańców z Miastem,
  • prowadzenie spraw związanych z udziałem prezydenta w wydarzeniach miejskich,
  • współpraca przy przygotowywaniu materiałów na stronę www.gdansk.pl oraz miejskie media społecznościowe z zakresu działań referatu.