PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Referat Udostępniania Nieruchomości Gruntowych

Referat Udostępniania Nieruchomości Gruntowych
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

p.o. Kierownika: Wioletta Żuchowska
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
pokój nr 330
tel.: +48 58 323 66 30
fax: +48 58 323 66 79

Realizowane zadania:

  • użyczanie gruntów komunalnych i Skarbu Państwa,
  • wydawanie zezwoleń na czasowe zajęcie gruntów Miasta i Skarbu Państwa,
  • wydzierżawianie gruntów Miasta i Skarbu Państwa,
  • obciążanie nieruchomości Miasta i Skarbu Państwa służebnością przesyłu,
  • udzielanie zgody na dokonanie podziału geodezyjnego gruntów komunalnych i Skarbu Państwa,
  • wydawanie zezwoleń na zajęcie gruntu celem wycinki drzew oraz wyłączenie z produkcji rolnej i leśnej gruntów komunalnych i Skarbu Państwa.