Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Referat Sportu

A
A

Kierownik Referatu Sportu: Adam Maksim

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
pokój nr 424
nr wew. 6424
tel.: +48 58 323 64 24

Pracownicy:

Angelika Krasińska, pokój 417, tel. (+48 58) 323 66 71
Ilona Kmiecik, pokój 418, tel. (+48 58) 323 60 17
Iwona Karwowska, pokój 418, tel. (+48 58) 323 64 18
Krystyna Serafin, pokój 419, tel. (+48 58) 323 66 19
Krzysztof Guzowski, pokój 419, tel. (+48 58) 323 64 19

Realizowane zadania Referatu Sportu:

 • współpraca z klubami i związkami sportowymi w zakresie rozwoju sportu, 
 • współpraca z innymi stowarzyszeniami kultury fizycznej i fundacjami działającymi w zakresie kultury fizycznej,
 • opracowanie i wdrożenie programu rozwoju kultury fizycznej mieszkańców Gdańska,
 • prowadzenie bazy danych o wynikach sportowych w ramach Młodzieżowego Systemu Sportu,
 • sprawowanie merytorycznego nadzoru nad miejskimi obiektami sportowymi,
 • prowadzenie bazy danych o obiektach sportowo – rekreacyjnych na terenie Gdańska,
 • inicjowanie działań mających na celu rozwój sportu na terenie Miasta Gdańska,
 • organizacja i koordynowanie systemu działań promujących Miasto Gdańsk poprzez sport oraz promujących ideę sportu wśród mieszkańców,
 • koordynowanie Bazy Priorytetów Inwestycyjnych w zakresie sportu,
 • obsługa instytucji doradczych związanych z rozwojem sportu, w szczególności Gdańskiej Rady Sportu,
 • prowadzenie spraw związanych z przygotowywaniem umów i rozliczaniem  dotacji przekazanych w ramach konkursów organizowanych przez Biuro Prezydenta ds. Sportu.