Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Referat Robót Geodezyjnych

A
A

Kierownik: Maria Śpiewanowska
ul. 3 Maja 9
pokój nr 209
tel.: +48 58 323 68 29
fax: +48 58 322 39 29
e-mail: wg@gdansk.gda.pl

  • prowadzenie nazewnictwa ulic, placów i numeracji porządkowej nieruchomości,
  • wydawanie decyzji z zakresu podziału i rozgraniczenia nieruchomości,
  • prowadzenie scalenia i wymiany gruntów,
  • sporządzanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej dotyczącej obsługi gospodarki nieruchomościami,
  • współpraca w przygotowywaniu dokumentacji do przetargów na nieruchomości,
  • prowadzenie dokumentacji robót geodezyjno-kartograficznych;