Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Referat Przedsiębiorczości i Turystyki

A
A

Kierownik: Magdalena Kreft
ul. Nowe Ogrody 8/12
IV piętro, pokój nr 416
tel.: +48 58 323 64 16
fax: +48 58 323 66 22

 

Realizowane zadania:

 • współpraca z międzynarodowymi, krajowymi i lokalnymi instytucjami w zakresie integracji, budowy i zachowania spójności metropolii oraz w zakresie rozwoju turystyki,
 • współpraca z międzynarodowymi, krajowymi i lokalnymi instytucjami w zakresie rozwoju turystyki, produktów turystycznych i systemu informacji turystycznej,
 • współpraca z Gdańską Organizacją Turystyczną i Gdańską Fundacją Przedsiębiorczości w zakresie planów rzeczowo – finansowych i nadzór nad ich realizacją,
 • współpraca z Referatem Ewidencji Działalności Gospodarczej w zakresie prowadzenia ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie oraz pól biwakowych, zlokalizowanych na terenie Gdańska,
 • budowanie systemu wsparcia dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw, poprzez:
  • przygotowywanie i prowadzenie projektów służących rozwojowi przedsiębiorczości w Gdańsku,
  • promowanie przedsiębiorczości wśród mieszkańców Gdańska,
  • upowszechnianie wśród przedsiębiorców informacji o możliwej do uzyskania pomocy na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub unowocześnienie przedsiębiorstw,
  • przygotowywanie informacji dotyczących zasad prowadzenia działalności gospodarczej w Gdańsku.
 • współpraca z organizacjami przedsiębiorców i środowiskiem gospodarczym wspierającym przedsiębiorczość w Gdańsku,
 • nadzór nad działalnością stowarzyszeń i fundacji z udziałem Miasta w zakresie rozporządzania przez te jednostki nieruchomościami i rzeczowymi składnikami majątku trwałego, opiniowanie zmian statutów tych jednostek i ich rocznych sprawozdań finansowych,
 • prowadzenie wykazu stowarzyszeń i fundacji z udziałem Miasta Gdańska (w tym, zabezpieczenie pełnej informacji w zakresie spraw organizacyjno-prawnych, majątkowych, finansowych, powiązań stowarzyszeń i fundacji).