Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Referat Projektów Społecznych

A
A

Kierownik: Izabela Sierańska
adres: ul. Kartuska 5
80-103 Gdańsk
(Budynek K5)
pokój nr 204
tel.: 58 323 68 74
e-mail: izabela.sieranska@gdansk.gda.pl

do zadań którego należy:

  • realizacja projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych w obszarze rozwoju społecznego oraz w innych obszarach polityki Miasta w zakresach posiadających elementy wspólne z obszarem rozwoju społecznego, poprzez:
  • gromadzenie i udostępnianie informacji na temat możliwości uzyskania wsparcia finansowego, w tym monitorowanie harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie z funduszy unijnych i innych źródeł zewnętrznych
  • tworzenie koncepcji projektów
  • budowanie i prowadzenie partnerstw mających na celu realizację działań w ramach projektów
  • pozyskiwanie środków z funduszy Unii Europejskiej i innych źródeł
  • koordynowanie projektów
  • ewidencjonowanie, monitorowanie i ewaluację projektów realizowanych przez Wydział oraz jednostki organizacyjne Miasta
  • współdziałanie w przygotowaniu i aktualizacji dokumentów strategicznych i programowych Miasta (w tym dokumentów strategicznych dla metropolii i regionu) w zakresie rozwoju społecznego oraz w innych obszarach polityki Miasta posiadających elementy wspólne z obszarem rozwoju społecznego
  • koordynowanie prac oraz obsługa rad i zespołów miejskich działających w zakresie integracji społecznej, a w szczególności do spraw mieszkalnictwa społecznego, bezpieczeństwa ekonomicznego i wsparcia zadłużonych oraz równego traktowania