Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Referat Polityki Kulturalnej

A
A

Kierownik Referatu:

Krzysztof Adamczyk
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
pokój nr 155
tel.: +48 58 323 6551

Pracownicy:

Małgorzata Koter +48 58 323 6517
Marcin Stąporek +48 58 323 6514
Lilianna Kowalewska +48 58 323 6516
pokoje nr 155 i 156

Zadania Referatu:

 • opracowywanie i wdrażanie nowych rozwiązań systemowych dotyczących funkcjonowania i organizacji miejskich instytucji kultury pod kątem zgodności ze strategicznymi celami Miasta,
 • merytoryczny nadzór nad miejskimi instytucjami kultury w zakresie ich prawidłowego funkcjonowania i rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem strategicznych celów Miasta,
 • inicjowanie powstawania nowych instytucji kultury,
 • współpraca z podmiotami zewnętrznymi prowadzącymi działania z zakresu kultury, w tym z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami i związkami twórczymi,
 • prowadzenie rejestru instytucji kultury Miasta,
 • nadzór nad wykonywaniem porozumień o realizacji zadań z zakresu administracji rządowej objętych mecenatem państwa w dziedzinie kultury, wykonywanych przez instytucje kultury, dla których organizatorem jest Miasto,
 • przygotowywanie projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych w zakresie realizowanych zadań,
 • współpraca z ogólnopolskimi i międzynarodowymi organizacjami skupiającymi miasta w zakresie inicjowania projektów z dziedziny kultury, organizowania szkoleń, konferencji, informacji o programach finansowanych z funduszy zewnętrznych,
 • prowadzenie spraw związanych ze wznoszeniem pomników oraz umieszczanie w przestrzeni Miasta tablic pamiątkowych,
 • wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności wystawienniczo-handlowej na terenie Głównego Miasta,
 • obsługa organizacyjno-techniczna konkursów na dofinansowanie zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 • prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem wydatków ponoszonych przez rady dzielnic na działalność kulturalną.