Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Referat Niesamorządowej Edukacji i Wychowania

A
A

Kierownik: Izabela Kulesza
adres: ul. Kartuska 5
80-103 Gdańsk
(Budynek K5)
pokój nr 311
tel.: 58 323 67 52
e-mail: izabela.kulesza@gdansk.gda.pl

do zadań którego należy:

 • koordynowanie procesu rekrutacji do niesamorządowych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół niepublicznych
 • prowadzenie i koordynowanie Systemu Informacji Oświatowej w obszarze placówek oświatowych prowadzonych przez inne podmioty, niż Miasto
 • prowadzenie wzajemnych rozliczeń pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie uczęszczania dzieci do niesamorządowych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych
 • prowadzenie ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświatowych
 • wydawanie i cofanie zezwoleń na zakładanie placówek oświatowych prowadzonych przez podmioty inne, niż jednostka samorządu terytorialnego
 • prowadzenie rejestru żłobków, klubów dziecięcych oraz wykazu dziennych opiekunów, w tym wydawanie zaświadczeń i decyzji w wymienionym zakresie
 • koordynowanie wyposażania uczniów w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w placówkach oświatowych prowadzonych przez inne podmioty, niż Miasto
 • realizacja rządowego programu pomocy uczniom – wyprawka szkolna w placówkach oświatowych prowadzonych przez inne podmioty, niż Miasto
 • przeprowadzanie kontroli liczby uczniów w placówkach oświatowych prowadzonych przez inne podmioty, niż Miasto oraz wydawanie decyzji administracyjnych (po przeprowadzonej kontroli liczby uczniów) w przypadku nienależnego pobrania dotacji
 • obsługa programu stosowanego do rozliczania dotacji dla placówek oświatowych prowadzonych przez podmioty inne, niż jednostki samorządu terytorialnego w części związanej z ewidencją placówek i hasłami dostępu
 • prowadzenie nadzoru i kontroli realizacji zadań w zakresie opieki nad dzieckiem do lat 3
 • przyznawanie dotacji dla niepublicznych podmiotów prowadzących opiekę nad dzieckiem do lat 3
 • przyznawanie dotacji słuchaczom kwalifikacyjnych kursów zawodowych
 • prowadzenie rejestru i wydawanie zezwoleń na prowadzenie placówek wsparcia dziennego