Referat Koordynacji Obszarów Inwestycyjnych
PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Referat Koordynacji Obszarów Inwestycyjnych

Referat Koordynacji Obszarów Inwestycyjnych
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Kierownik: Artur Lemański
ul. Kartuska 5
pokój nr 409
tel.: +48 58 526 80 57
fax: +48 58 526 80 01
e-mail: wpi@gdansk.gda.pl

 

Realizowane zadania:

  • przygotowywanie umów drogowych z inwestorami prywatnymi wynikających w szczególności z art. 16 ustawy o drogach publicznych i/lub art. 3 ustawy o finansowaniu infrastruktury lądowej w przypadku udziału Miasta w takiej inwestycji,
  • współpraca z Zespołem Konsultacyjno-Negocjacyjnym ds. negocjacji umowy drogowej zawartej z Inwestorem w związku z planowaną przez niego inwestycją niedrogową powołanym przy Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni,
  • przekazywanie do wykonania zakresu rzeczowego wynikającego z powyższych umów do Referatu Inwestycji Liniowych i/lub Referatu Inwestycji Kubaturowych wraz z raportowaniem o wykonaniu przedmiotu danej umowy,
  • prowadzenie zadań związanych z koordynacją obszarów inwestycyjnych wskazanych przez merytorycznego Zastępcę Prezydenta Miasta Gdańska,
  • koordynowanie spraw związanych z przygotowaniem i realizacją porozumień towarzyszących działaniom w trybie ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (tzw. „Lex Developer”)