Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Referat Koordynacji i Nadzoru

A
A

 Dyrektor Anna Białecka
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
pokój nr 452
nr wew. 6452
tel.: +48 58 323 64 52
fax.: +48 58 323 64 98

 • kontrola wydawanych przez Wydział decyzji administracyjnych, szczególnie pod kątem wnoszonych odwołań, zażaleń, skarg i interwencji,
 • organizacja pracy na poszczególnych stanowiskach pracy Wydziału, z sekretariatem włącznie,
 • dbałość o właściwą obsługę klientów Wydziału, z wnioskowaniem niezbędnych w tej dziedzinie zmian i udogodnień,
 • analiza zagadnień prawnych, występujących na poszczególnych stanowiskach pracy, formułowanie zapytań prawnych kierowanych do Zespołu Radców Prawnych,
 • ustalanie zakresu niezbędnych szkoleń pracowników Wydziału na podstawie zapytań prawnych i zgłoszonych problemów merytorycznych,
 • organizacja szkoleń we współpracy z Wydziałem Kadr i Organizacji, w ramach programu szkoleń,
 • prowadzenie statystyki,
 • ustalanie harmonogramu rozpraw administracyjnych i zabezpieczenie warunków lokalowych,
 • egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym wynikających z postanowień i decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
 • rejestrowanie wniosków Komisji Rady, interpelacji i zapytań radnych, wpływających do wydziału oraz nadzór nad terminowym udzieleniem odpowiedzi,
 • współpraca z Biurem Audytu i Kontroli w zakresie kontroli Wydziału,
 • współpraca z Miejską Komisją Urbanistyczno-Architektoniczną.