Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Referat ds. Mecenatu Kultury

A
A

Kierownik Referatu: Ewa Adamska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
pokój nr 116
tel.: + 48 58 323 61 76

Pracownicy:
pokój nr 123,155,154
Ewa Rogaczewska       +48 58 323 65 56
Pamela Granatowski    +48 58 323 65 15
Lidia Miszczuk              +48 58 323 61 23

Marta Karalus               +48 58 323 61 54

Zadania Referatu:

 • współpraca z organami samorządu terytorialnego i administracji rządowej w zakresie przedsięwzięć kulturalnych w Gdańsku i Metropolii Gdańskiej,
 • inicjowanie oraz wspieranie organizacyjne i finansowe przedsięwzięć   zakresu kultury, edukacji artystycznej i kulturowej oraz upowszechniania kultury,
 • tworzenie długoletnich i rocznych planów działań kulturalnych pod kątem zgodności ze strategicznymi celami Miasta,
 • koordynowanie działań związanych z organizacją przeglądów i festiwali, których organizatorem lub współorganizatorem jest Miasto,
 • prowadzenie projektów kulturalnych krajowych i międzynarodowych angażujących do współpracy jednostki z różnych sektorów, w tym twórców, instytucje kultury, placówki badawcze oraz przedstawicieli biznesu,
 • prowadzenie i wspieranie działań z zakresu edukacji kulturowej oraz służących rozwijaniu aktywności twórczej i realizowaniu pasji,
 • prowadzenie analizy własnej oraz zlecanie badań związanych z ewaluacją projektów i  wykonywanych zadań,
 • obsługa organizacyjno - techniczna konkursów na dofinansowanie zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 • wykonywanie zadań związanych z nadzorem nad fundacjami realizującymi zadania z zakresu kultury i sztuki,
 • prowadzenie spraw związanych z udzielaniem przez Miasto dotacji w ramach realizacji zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 • prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem nagród Miasta Gdańska i Prezydenta z zakresu kultury,
 • prowadzenie spraw związanych z obsługą stypendiów kulturalnych.