PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Referat ds. Komunikacji i Edukacji w zakresie Gospodarowania Odpadami Komunalnymi

Referat ds. Komunikacji i Edukacji w zakresie Gospodarowania Odpadami Komunalnymi
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

p.o. Kierownika: Anna Schroeder
ul. Kartuska 5
pokój nr 315
tel.: (+48 58) 323 70 75
e-mail: anna.schroeder@gdansk.gda.pl

Realizowane zadania:

  • inicjowanie i wdrażanie programów edukacyjnych, komunikacyjnych i promocyjnych mających na celu podnoszenie świadomości oraz kompetencji społecznych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym minimalizacji ich wytwarzania i wspierających zrównoważony rozwój,
  • inicjowanie i wdrażanie prorozwojowych narzędzi, głównie internetowych, ułatwiających korzystanie z usług Gospodarowania Odpadami Komunalnymi oraz odpowiedzialnego postępowania z odpadami i ograniczanie ich wytwarzania (tzw. less / zero waste),
  • prowadzenie działań edukacyjnych i komunikacyjnych dotyczących funkcjonowania systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi, w szczególności w zakresie świadczonych usług komunalnych oraz zmian (lokalnych i krajowych) wprowadzanych w gospodarce odpadami komunalnymi,
  • podejmowanie działań wspierających na rzecz Gospodarki Obiegu Zamkniętego i zrównoważonego rozwoju (w zakresie gospodarki odpadami), przede wszystkim edukacyjnych oraz stymulujących pożądane postawy społeczne (np. ograniczenie produkcji odpadów, redukcja skali marnowania żywności, ekonomia współdzielenia, świadome konsumowanie dóbr),
  • przygotowywanie i realizacja badań opinii publicznej służących rozwojowi systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi,
  • zarządzanie portalem „Czyste Miasto Gdańsk”,
  • monitorowanie planowanych oraz wykonywanych działań dotyczących edukacji i promocji realizowanych przez jednostki organizacyjne Miasta, obejmujące tematykę gospodarki odpadami komunalnymi, pod względem ich zgodności ze strategicznymi założeniami polityki komunalnej Miasta.