Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Referat Budżetu

A
A

Kierownik: Izabela Kuś
ul. Kartuska 5
pokój nr 401
tel.: +48 58 526 80 00
fax: +48 58 526 80 01
e-mail: izabela.kus@gdansk.gda.pl

 • koordynowanie i przygotowywanie Bazy Priorytetów Inwestycyjnych,
 • koordynowanie przygotowania budżetu inwestycyjnego Miasta i Wydziału oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie działania Wydziału,
 • koordynowanie zmian do budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie działania Wydziału, w tym przygotowywanie analiz i wniosków o zmiany,
 • monitorowanie finansowego wykonania budżetu inwestycyjnego Miasta i Wydziału oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie działania Wydziału,
 • współudział w przygotowywaniu i aktualizacji strategii rozwoju Miasta oraz jej  programów operacyjnych,
 • przygotowywanie sprawozdań finansowych z wykonania:

- Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie działania Wydziału,

- budżetu inwestycyjnego,

- budżetu Wydziału,

 • prowadzenie ewidencji środków finansowych pozyskanych ze źródeł zewnętrznych na realizację projektów inwestycyjnych Miasta,
 • sprawdzanie zgodności z budżetem dokumentów rozliczeniowych projektów inwestycyjnych Miasta,
 • analiza dokumentów, w tym finansowych, jednostek organizacyjnych Miasta w zakresie zleconym przez Zastępcę Prezydenta ds. polityki gospodarczej,
 • opracowywanie projektów upoważnień i pełnomocnictw dla jednostek organizacyjnych/spółek do prowadzenia zamówień publicznych dla powierzonych projektów,
 • koordynacja portfela projektów inwestycyjnych Miasta poprzez:

- monitorowanie i prognozowanie zaangażowania środków finansowych, umożliwiające efektywne i elastyczne ich wykorzystanie na poziomie portfela,

- wypracowanie standardów/procedur dla wszystkich rodzajów projektów: standardy komunikacji, standardy planowania czasu w projekcie, standardy organizacji, standardy kontroli i monitorowania, standardy oceny korzyści z projektów (ewaluacja),

 • zbieranie i opracowywanie na potrzeby władz Miasta informacji zarządczej w zakresie wdrażania projektów inwestycyjnych i stanu portfela projektów inwestycyjnych;