PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Wieloletnie Planowanie Inwestycyjne

A
A

27 sierpnia 2009 r. znowelizowano ustawę o finansach publicznych, która wprowadziła zasady i tryb opracowywania oraz uchwalania wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

W 2010 r. opracowano pierwszą Wieloletnią Prognozę Finansową (WPF) Gminy Miasta Gdańska na lata 2011-2037. Wprowadzenie WPF, która zawiera realizowane wieloletnie przedsięwzięcia wraz z wyszczególnionymi m.in. łącznymi nakładami finansowymi i limitami wydatków w poszczególnych latach, osłabiło finansowy wymiar Wieloletniego Planu Inwestycyjnego (WPI), nadając mu charakter rzeczowego opisu Strategii Rozwoju Gdańska.
Aby dokument WPF nie był utożsamiany z WPI powstała idea stworzenia dokumentu tj. Bazy Priorytetów Inwestycyjnych (BPI), który pozwoli na zebranie danych dotyczących potrzeb inwestycyjnych Miasta i wyłonienie z nich priorytetów, które będą realizowane sukcesywnie w zależności od możliwości finansowych Miasta. 23 kwietnia 2012 r. uchwalono procedurę przygotowania i uchwalania BPI.

Prace nad uchwałą przyjmującą BPI realizowane są zgodnie z harmonogramem wynikającym z załącznika do Uchwały Nr XXV/515/12 Rady Miasta Gdańska z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie procedury przygotowania i uchwalania Bazy Priorytetów Inwestycyjnych.

Informujemy, że w 2015r. w czasie prac nad Programami Operacyjnymi do Strategii Miasta Gdańska 2030 Plus prace nad aktualizacją Bazy Priorytetów Inwestycyjnych były wstrzymane.

 

W związku z przyjęciem Uchwałą nr XVII/514/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015 roku  dokumentu pn. „Gdańsk Programy Operacyjne 2023”, zgodnie z procedurą przygotowania i uchwalania Bazy Priorytetów Inwestycyjnych, 15 maja 2016 roku uruchomiono kolejną edycję BPI.

Informacje na temat Programów Operacyjnych 2023 oraz Strategią Rozwoju Miasta – Gdańsk 2030 dostępne są pod linkiem: www.gdansk.pl/strategia

Baza Priorytetów Inwestycyjnych - materiały do pobrania

  1. Uchwała nr XXXVII/1000/17 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie uchwalenia Bazy Priorytetów Inwestycyjnych Miasta Gdańska (676.03 KB)
  2. Uchwała nr XLIX/1077/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 lutego 2014 roku w sprawie uchwalenia Bazy Priorytetów Miasta Gdańska (220.25 KB)
  3. Uchwała Nr XXXVIII/842/13 Rady Miasta Gdańska z dnia 23 maja 2013 roku w sprawie uchwalenia Bazy Priorytetów Inwestycyjnych Miasta Gdańska (43.86 KB)
  4. Uchwała Nr XXV/515/12 Rady Miasta Gdańska z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie procedury przygotowania i uchwalania Bazy Priorytetów Inwestycyjnych (66.5 KB)
  5. Formularz wniosku do Bazy Priorytetów Inwestycyjnych (46 KB)
  6. Instrukcja wypełniania wniosku do BPI (29 KB)

Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Gdańska - archiwum