PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Przedmiot petycji

Przedmiot petycji
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Przedmiotem petycji kierowanej do Prezydenta Miasta Gdańska może być w szczególności żądanie zmiany prawa,  podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu ją wnoszącego, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zadaniach i kompetencji Prezydenta.