Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

„Zawodowcy na start” – o szkolnictwie zawodowym w Polsce i UE

Przypominamy, że dzisiaj 8 grudnia 2014 w Zespole Szkół Łączności odbędzie się konferencja „Zawodowcy na start”. Jej tematem będzie znaczenie kształcenia zawodowego dla rozwoju społeczno-gospodarczego Polski i Unii Europejskiej. Wśród uczestników i prelegentów obecni będą przedstawiciele instytucji zaangażowanych w rozwój oświaty, a także we współpracę sektora szkolnictwa zawodowego ze światem biznesu i samorządami na szczeblu lokalnym. Wymianę ciekawych doświadczeń umożliwi udział gości z państw członkowsk

A
A

Przypominamy, że dzisiaj 8 grudnia 2014 w Zespole Szkół Łączności odbędzie się konferencja „Zawodowcy na start”. Jej tematem będzie znaczenie kształcenia zawodowego dla rozwoju społeczno-gospodarczego Polski i Unii Europejskiej. Wśród uczestników i prelegentów obecni będą przedstawiciele instytucji zaangażowanych w rozwój oświaty, a także we współpracę sektora szkolnictwa zawodowego ze światem biznesu i samorządami na szczeblu lokalnym. Wymianę ciekawych doświadczeń umożliwi udział gości z państw członkowskich Unii Europejskiej.

Program Konferencji

 • 10.00 - 10.10 Powitanie

Ewa Synowiec, Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce
Paweł Adamowicz, Prezydent Miasta Gdańska
Teresa Kamińska, Prezes Zarządu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

 • 10.10 - 10.25 Przemówienia otwierająceTadeusz Sławecki, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Janusz Piechociński, Wiceprezes Rady Ministrów i Minister Gospodarki (TBC)
 • 10.25 - 10.45 Prezentacja - wprowadzenie do debaty - Edukacja zawodowa, a rynek pracy Maciej Lis, Instytut Badań Strukturalnych
 • 10.45 - 12.15 I sesja - Kształcenie zawodowe w Polsce i UE - dlaczego i jakiej odnowy potrzebuje? Mirosław Marczewski, Dyrektor Generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu Erasmus+
  Tadeusz Sławecki , Sekretarz Stanu, Ministerstwo Edukacji Narodowej (TBC)
  Ilona Antoniszyn-Klik, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Gospodarki (TBC)
  Karl Wieczorek, Ministerstwo Nauki, Rozwoju i Gospodarki Austrii
  Grzegorz Baczewski, Dyrektor Departamentu Dialogu Społecznego i Stosunków Pracy Konfederacji Lewiatan
  Steven Bainbridge, Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego – CEDEFOP
 • 12.15 - 12.35 Przerwa na kawę
 • 12.35 - 12.55 Prezentacja - System ECVET jako narzędzie rozwoju jakości kształcenia zawodowego (Europejski system transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym) Jolanta Urbanikowa, Pełnomocnik Rektora UW ds. realizacji Procesu Bolońskiego, Ekspertka ECVET
 • 12.55 - 14.25 II sesja - Szkolnictwo zawodowe i biznes - jak stworzyć związek idealny? Norbert Schöbel, Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego
  Teresa Kamińska, Prezes Zarządu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
  Jadwiga Piechowiak, Dyrektor Zespołu Szkół Łączności w Gdańsku Sławomir Fater, Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego Nowoczesnych Technologii w Łodzi
  Maria Montowska, Dyrektor ds. Kształcenia Zawodowego Polsko-Niemieckiej Izby Handlowej
  Przedstawiciele uczniów Zespołu Szkół Łączności w Gdańsku
 • 14.25 - 14.45 Prezentacja - Programy praktyk zawodowych w Europie: Kluczowe czynniki sukcesu, Łukasz Sienkiewicz, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Ekspert Projektu Europejskie doradztwo w zakresie polityk praktyk i staży Komisji Europejskiej.
 • 14.45 - 15.00 Podsumowanie
 • 15.00 - 16.00 Lunch
 • 16.00 - 17.00 Warsztaty dla uczestników

 

Magdalena Kuczyńska

Biuro Prasowe

Referat Prasowy

Biuro Prezydenta
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
prasa@gdansk.gda.pl

Herold Gdanski
Herold Gdanski
brak autora

Biuletyn Informacyjny Rady i Prezydenta Miasta

Herold Gdański - nr 2/2020

Herold Gdański nr 2 2020
Herold Gdański nr 2 2020
brak autora
Pobierz: Herold Gdański nr 2 2020 (4.2 MB)