Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Zapraszamy na podpisanie Porozumienia w sprawie wdrożenia Koncepcji zrównoważonego zagospodarowania strefy buforowej lasów w granicach Miasta Gdańska

Dokument podpisany zostanie przez reprezentantów Gminy Miasta Gdańska, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku oraz Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych w Słupsku podczas sobotniej akcji sadzenia lasów w Matemblewie.

A
A

W sobotę 7 maja o godz. 10:00 podpisane zostanie Porozumienie w sprawie wdrożenia Koncepcji zrównoważonego zagospodarowania strefy buforowej lasów w granicach Miasta Gdańska.

Głównym celem porozumienia jest wdrożenie wspólnie wypracowanej przez sygnatariuszy koncepcji zrównoważonego zagospodarowania strefy buforowej lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego na terenie gminy Miasta Gdańska. Zakłada ona stworzenie pomiędzy terenami mieszkaniowymi, a terenami leśnymi – strefy buforowej oddzielającej ekosystem przyrodniczy Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego od terenów miejskich. Głównym elementem strefy będzie zagospodarowanie 15 terenów w rejonie wejść do lasów TPK w sposób rekreacyjno-sportowy.

 

Porozumienie podpisywać będzie, jako reprezentant Gminy Miasta Gdańska Wiesław Bielawski Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska ds. polityki przestrzennej oraz reprezentanci Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku: Jerzy Fijas Zastępca Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku i Marek Zeman Nadleśniczy Nadleśnictwa Gdańsk, a także  reprezentujące Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku - Bożena Sikora Dyrektor Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych w Słupsku oraz Jolanta Kmiecik Kierownik Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych Oddział: Trójmiejski Park Krajobrazowy.

 

Mapka z dojazdem na miejsce podpisania Porozumienia (2.37 MB)

Namiot, w którym odbędzie się podpisanie Porozumienia ustawiony będzie w pobliżu zbiornika retencyjnego Jasień.

Olimpia Schneider (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Referat Prasowy