Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Wielkie święto Czerwonego Krzyża

Kilkadziesiąt osób zaangażowanych w krzewienie idei Czerwonego Krzyża odznaczonych zostanie podczas Pomorskiej Gali Honorowych Dawców Krwi PCK, która odbędzie się jutro, 10 grudnia o godz. 11:00 w sali Wety w Ratuszu Głównego Miasta. Odznaczenie otrzyma również zastępca prezydenta Piotr Kowalczuk.

A
A

- Uroczystość ta jest okazją, by podziękować krwiodawcom za godną podziwu postawę, za to że nie czekając na wzajemność dzielą się cząstką siebie – szczególnie wobec ludzi bezbronnych, zdanych na ofiarność i bezinteresowność innych. Na co dzień pozostają anonimowymi, ale są bohaterami, którzy potrafią w swojej małej społeczności hojnie rozdawać nadzieję w kroplach oddawanej krwi – mówi Kamil Żuk Dyrektor Pomorskiego Oddziału Okręgowego PCK.
Podczas Gali wręczane będą odznaczenia Minister Zdrowia za wieloletnią działalność na rzecz rozwoju honorowego krwiodawstwa. Odznaki Honorowe PCK otrzymają natomiast osoby w szczególny sposób zasłużone dla działalności czerwonokrzyskiej.
- Z uznaniem i podziwem obserwujemy jak prowadzone przez kluby honorowych dawców krwi prace na rzecz upowszechniania idei honorowego krwiodawstwa przyczyniają się w istotny sposób do poprawy funkcjonowania publicznej służby krwi w Polsce. Jesteśmy niezmiernie dumni z tego, że tacy ludzie są właśnie w naszych szeregach – mówi Żuk.

Za wyjątkowy wkład pracy i wsparcie w szerzeniu humanitarnej działalności Polskiego Czerwonego Krzyża odznaczenie otrzyma Piotr Kowalczuk zastępca prezydenta ds. polityki społecznej.
- Odznaczenie motywuje mnie do dalszej pracy na rzecz krzewienia wartości czerwonokrzyskich. Dziękuję wszystkim, którzy już odpowiedzieli na moje zaproszenie do współpracy oraz zapraszam każdego, dla kogo ważne są niezbywalne prawa człowieka. W trudnych czasach, w jakich znajduje się Europa i świat potrzebujemy ludzi, którzy bezinteresownie, jednak z profesjonalnym przygotowaniem niosą pomoc drugiemu człowiekowi – mówi zastępca prezydenta Piotr Kowalczuk, który sam jest krwiodawcą i łącznie oddał ponad 9 litrów krwi.

Oddają krew w Gdańsku
Na terenie Gdańska działa 12 Klubów Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża, w których zrzeszonych jest 1200 osób. Krwiodawcy oddają rocznie ok. 1000 litrów krwi.
Gdańskie szkoły biorą aktywny udział w ogólnopolskim turnieju pod nazwą "Młoda Krew Ratuje Życie". W XIII edycji tego turnieju na szczeblu okręgu i kraju I miejsce za promocję honorowego krwiodawstwa zdobył -Zespół Szkół Samochodowych z Gdańska. Na szczeblu okręgu w kategorii promocji II miejsce zdobyło V Liceum Ogólnokształcące z Gdańska. Młodzież oddaje także krew w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku. Uczniowie gdańskich szkół ponadgimnazjalnych biorą również udział w akcjach oddawania krwi w ambulansie, który przyjeżdża do szkoły.

Oddają krew w Urzędzie Miejskim w Gdańsku
Urząd Miejski w Gdańsku promuje honorowe krwiodawstwo, jako jedną z postaw obywatelskich. Klub Honorowego Dawcy Krwi działa w Urzędzie Miejskim w Gdańsku od 25 maja 2015 roku. Należy do niego 24 pracowników magistratu. Do dnia dzisiejszego podczas organizowanych przez klub zbiórek zebrano około 50 litrów krwi. Paweł Adamowicz prezydent Gdańska od lat czynnie wspiera ideę krwiodawstwa, do tej pory oddał już blisko 8,5 l krwi.

Olimpia Schneider (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Referat Prasowy

Referat Prasowy

Biuro Prezydenta
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
prasa@gdansk.gda.pl

Herold Gdanski
Herold Gdanski
brak autora

Biuletyn Informacyjny Rady i Prezydenta Miasta

Herold Gdański - nr 2/2020

Herold Gdański nr 2 2020
Herold Gdański nr 2 2020
brak autora
Pobierz: Herold Gdański nr 2 2020 (4.2 MB)