Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

W poniedziałek kolejne konsultacje na temat rewitalizacji

W poniedziałek 8 lutego w godz. 18.00-20.00 w Klubie Żak we Wrzeszczu przy alei Grunwaldzkiej 195/197 (w sali kinowej) odbędzie się trzecie spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji.

A
A

W spotkaniu udział wezmą pracownicy Referatu Rewitalizacji Urzędu Miejskiego i Biuro Rozwoju Gdańska.
Przypomnijmy, że pierwsze spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami odbyło się we wtorek 2 lutego na Dolnym Mieście, drugie – w czwartek 4 lutego w Nowym Porcie.

Jednym z elementów konsultacji projektu uchwały jest ankieta internetowa, która będzie pomocna w ostatecznym opracowaniu granic obszarów zdegradowanych i wyznaczeniu priorytetowych – zdaniem mieszkańców – obszarów rewitalizacji. Ankieta znajduje się stronie https://www.gdansk.pl/urzad/rewitalizacja do 4 marca.
Z kolei wnioski i uwagi dotyczące projektu uchwały należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oraz obszaru, którego dotyczą, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 marca 2016 r. Pisma należy kierować na adres Urzędu Miejskiego w Gdańsku: Wydział Urbanistyki i Architektury Referat Rewitalizacji, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk, lub w postaci elektronicznej na adres mailowy: rewitalizacja@gdansk.gda.pl

Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji znajdziemy tutaj: https://www.gdansk.pl/urzad/rewitalizacja,1027,45000.html

Dariusz Wołodźko (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Referat Prasowy

Referat Prasowy

Biuro Prezydenta
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
prasa@gdansk.gda.pl

Herold Gdanski
Herold Gdanski
brak autora

Biuletyn Informacyjny Rady i Prezydenta Miasta

Herold Gdański - nr 2/2020

Herold Gdański nr 2 2020
Herold Gdański nr 2 2020
brak autora
Pobierz: Herold Gdański nr 2 2020 (4.2 MB)