Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

VI Międzynarodowy Kongres Smart Metropolia

W dniach 13 - 15 listopada 2017 r. w AmberExpo (Gdańsk, ul. Żaglowa 11) odbędzie się po raz szósty Międzynarodowy Kongres Smart Metropolia. Do 9 listopada trwa rejestracja przedstawicieli mediów.

A
A

Smart Metropolia to największa w Polsce cykliczna debata na temat rozwoju obszarów metropolitalnych, skierowana do liderów administracji, samorządu i biznesu oraz osób zaangażowanych w rozwijanie miast i miejscowości, w których żyją. Organizatorami kongresu są Obszar Metropolitalny Gdańsk – Gdynia – Sopot, Ministerstwo Rozwoju i Gdańska Organizacja Turystyczna.
Kongres ma szczególne znaczenie z uwagi na aktualne starania o uchwalenie przez Sejm RP ustawy o związku metropolitalnym w województwie pomorskim, na wzór ustawy uchwalonej przez Sejm dla Śląska. Wniosek o podjęcie inicjatywy ustawodawczej skierowanej do Rady Ministrów poparło 57 wójtów, burmistrzów, prezydentów oraz starostów naszego obszaru metropolitalnego, a także m.in. wojewoda pomorski Pan Dariusz Drelich.

Tematem przewodnim kongresu będzie dyskusja na temat lepszego wykorzystania potencjału kryjącego się w polskich metropoliach oraz tego, jak wyjaśnić korzyści z obszarów metropolitalnych dla całego kraju. Jak przeciwdziałać stereotypowi, że wzmacnianie metropolii to wzmacnianie podziału na Polskę A i B?

Dodatkowym tematem przewodnim VI. edycji kongresu będzie wdrażanie Agendy Miejskiej UE, ustanowionej 30 maja 2016 r. w Amsterdamie. W tzw. Pakcie Amsterdamskim liderzy Europy wskazują na konieczność koordynacji działań rządów, miast i regionów na rzecz 12 priorytetów europejskich obszarów miejskich.
Informacje o kongresie znajdują się na stronie http://smartmetropolia.pl oraz https://www.facebook.com na fanpage „Metropolia Gdańsk-Gdynia-Sopot” oraz „Smart Metropolia”.

Prosimy o rejestrację do czwartku 9 listopada br. poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na http://smartmetropolia.pl/rejestracja-na-smart-metropolia

Jarosław Maciejewski (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Obszar Metropolitalny Gdańsk - Gdynia - Sopot

Referat Prasowy

Biuro Prezydenta
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
prasa@gdansk.gda.pl

Herold Gdanski
Herold Gdanski
brak autora

Biuletyn Informacyjny Rady i Prezydenta Miasta

Herold Gdański - nr 3/2020

Herold Gdański nr 3 2020
Herold Gdański nr 3 2020
brak autora
Pobierz: Herold Gdański nr 3/2020 (3.6 MB)