PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

UWAGA: Wstrzymanie decyzji o połączeniu muzeów

UWAGA: Wstrzymanie decyzji o połączeniu muzeów
Wojewódzki Sąd Administracyjny wstrzymał w trybie natychmiastowym wykonanie decyzji o połączeniu muzeów: II Wojny Światowej w Gdańsku i Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 roku. Jest to efekt wniosku złożonego przez Gminę Miasta Gdańska.

Do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 26 stycznia Gmina Miasta Gdańska złożyła wniosek o przyspieszenie wydania postanowienia w przedmiocie wstrzymania wykonania zaskarżonego zarządzenia.

W imieniu Gdańska wniosek złożyła kancelaria Nowosielski i Partnerzy. Sprawa dotyczy zaskarżenia zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 6 września 2016 roku „w sprawie połączenia państwowych instytucji kultury Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku i Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 oraz utworzenia państwowej instytucji kultury – Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku”. Miasto wniosło o wydanie nowego postanowienia dotyczącego wstrzymania zaskarżonego zarządzenia w terminie do 31 stycznia 2017 r.

W związku z niedawno wydanym postanowieniem Naczelnego Sądu Administracyjnego Gdańsk uznał, że zachodzi potrzeba ponownego rozpatrzenia wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonego zarządzenia, złożonego przez Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku i Dyrektora Muzeum II Wojny Światowej. Ponieważ połączenie wymienionych wyżej instytucji kultury zaplanowano na 1 lutego, wniosek złożono w trybie pilnym.

Wojewódzki Sąd Administracyjny wziął pod uwagę naglące okoliczności czasowe i wczoraj wydał decyzję o przyspieszeniu wstrzymania wykonania zaskarżonego zarządzenia.

Dziś (wtorek, 31.01.2017) o godzinie 15.00 prezydent Gdańska Paweł Adamowicz będzie do Państwa dyspozycji. Zapraszamy na krótki briefing prasowy w sali 315 w Kancelarii Prezydenta w Urzędzie Miejskim.

Anna IwanowskaUrząd Miejski w GdańskuKancelaria PrezydentaReferat Prasowy
Anna Iwanowska - najnowsze