Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Uroczyste podpisanie umów na dofinansowanie projektów rewitalizacyjnych

W piątek 30 czerwca o godz. 12.00 na skwerze przy Placu Wałowym w Gdańsku podpisane zostaną uroczyście umowy na dofinansowanie projektów rewitalizacyjnych z funduszy unijnych na kwotę ponad 76 milionów złotych. Umowy podpisywać będą: Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk oraz Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz.

A
A

Umowy dotyczą projektów rewitalizacyjnych przygotowanych dla czterech obszarów Gdańska: Nowego Portu z Twierdzą Wisłoujście, Dolnego Miasta, Placu Wałowego i Starego Przedmieścia, Biskupiej Górki i Starego Chełmu oraz Oruni. Projekty zostaną dofinansowane w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”. Ich łączna wartość wyniesie ponad 120 mln zł, z czego dofinansowanie to ponad 76 mln zł.

Na godzinę przed podpisaniem umów – od godz. 11.00 – Biuro Rozwoju Gdańska uruchomi na Placu Wałowym stoiska informacyjne dotyczące rewitalizacji. To właśnie w BRG działa Zespół Rewitalizacji i Dziedzictwa Kulturowego, którego przedstawiciele także będą uczestniczyć w podpisaniu umów, jako jednostka przeprowadzająca i odpowiedzialna za procesy rewitalizacyjne.

Projekty będą realizowane w latach 2018-2023. W tym czasie obszary rewitalizowane czekają duże zmiany. W ramach dofinansowanych projektów będą prowadzone działania aktywizacyjne skierowane do różnych grup wiekowych mieszkańców z obszarów objętych rewitalizacją. Zostaną wykonane remonty lokali przeznaczonych na działalność społeczną prowadzoną przez organizacje pozarządowe. Będą też realizowane prace modernizacyjne, którymi zostaną objęte zarówno drogi, chodniki, infrastruktura podziemna, jak i elewacje kamienic oraz izolacje ich fundamentów. W ramach działań rewitalizacyjnych zostaną również zagospodarowane skwery, parki, zieleńce, powstaną nowe place zabaw.

Więcej informacji na temat obszarów rewitalizacyjnych i wszystkich działań Miasta w tym zakresie: http://www.brg.gda.pl/rewitalizacja


Monika Domachowska (0)
Biuro Rozwoju Gdańska

Referat Prasowy

Biuro Prezydenta
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
prasa@gdansk.gda.pl

Herold Gdanski
Herold Gdanski
brak autora

Biuletyn Informacyjny Rady i Prezydenta Miasta

Herold Gdański - nr 3/2020

Herold Gdański nr 3 2020
Herold Gdański nr 3 2020
brak autora
Pobierz: Herold Gdański nr 3/2020 (3.6 MB)