Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Spotkanie nt. Rewaloryzacji Drogi Królewskiej w Gdańsku

23 września w Ratuszu Głównomiejskim odbędzie się spotkanie na temat Rewaloryzacji Drogi Królewskiej w Gdańsku. W spotkaniu udział weźmie prezydent Gdańska, Paweł Adamowicz.

A
A

23 września w Ratuszu Głównomiejskim odbędzie się spotkanie na temat Rewaloryzacji Drogi Królewskiej w Gdańsku. W spotkaniu udział weźmie prezydent Gdańska, Paweł Adamowicz.

Czas: 23 września, w godz. 15.00-18.00
Miejsce: Ratusz Głównomiejski, ul. Długa 46/47 Gdańsk

W spotkaniu na temat rewaloryzacji Drogi Królewskiej udział wezmą także m.in.: przedstawiciele instytucji działających na terenie Drogi Królewskiej, działający na tym terenie przedsiębiorcy oraz przedstawiciele stowarzyszeń, organizacji i wspólnot mieszkaniowych.

Program:

15.00 – powitanie uczestników spotkania przez prezydenta Gdańska, Pawła Adamowicza

15.15 – Panel historyczny

• Droga Królewska – sercem Miasta od stuleci

- Katarzyna Piotrowska, Muzeum Historyczne Miasta Gdańska

• Droga Królewska od okresu likwidacji przedproży do zniszczenia w 1945 r.

- Ewa i Wojciech Szymańscy, Muzeum Historyczne Miasta Gdańska

• Co znajduje się pod posadzką „Drogi Królewskiej”

- Henryk Paner, dyrektor Muzeum Archeologicznego w Gdańsku,

16.00 – Panel współczesny

• Wystąpienie gestorów sieci: GIWK, Gdańskie Melioracje, GPEC, PSG, ENERGA, ZDiZ

• Możliwości dofinansowania remontów obiektów zabytkowych

- Janusz Tarnacki, Miejski Konserwator Zabytków

16.45 – przerwa

17.00 – Panel dyskusyjny

Dyskusja – prowadzenie Grzegorz Sulikowski, zastępca dyrektora Wydziału Urbanistyki Architektury i Ochrony Zabytków Urzędu Miejskiego w Gdańsku,

18.00 – zakończenie spotkania

Anna Dobrowolska / Biuro Prasowe

Referat Prasowy

Biuro Prezydenta
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
prasa@gdansk.gda.pl

Herold Gdanski
Herold Gdanski
brak autora

Biuletyn Informacyjny Rady i Prezydenta Miasta

Herold Gdański - nr 3/2020

Herold Gdański nr 3 2020
Herold Gdański nr 3 2020
brak autora
Pobierz: Herold Gdański nr 3/2020 (3.6 MB)