Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Siedmiu chętnych na dokumentację Nowej Warszawskiej

Siedmiu wykonawców złożyło wnioski w przetargu ograniczonym na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa ulicy Nowej Warszawskiej w Gdańsku”.

A
A

Siedmiu wykonawców złożyło wnioski w przetargu ograniczonym na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa ulicy Nowej Warszawskiej w Gdańsku”.

Wnioski w przetargu można było składać do 21 kwietnia. Przetarg ma formę ograniczoną, co oznacza, że wykonawcy najpierw składają wnioski, a następnie  po ich weryfikacji, tylko wybrane firmy zostaną zaproszenie do składania ofert przetargowych. Wnioski złożyło siedmiu wykonawców:

1. Mosty Katowice Sp. z o.o.  Katowice
2. Egis Poland Sp. z o.o. Warszawa
3. Konsorcjum Projektowe w składzie
- KV Projekty Inżynieryjne  i Architektoniczne Sp. z o.o. - lider
- KV Consultores de ingenieria, proyectos y obraz, S.L. - partner    
4. Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego S.A. w Gdańsku
5. Europrojekt Gdańsk S.A. Gdańsk
6.TRANSPROJEKT GDAŃSKI Sp.  z o.o. Gdańsk
7. Konsorcjum firm:
- ZNAK Gdańsk Sp. z o.o.  – Lider     
- KOMI Zdzisław Kozikowski  - partner
- AJM Sp. z o.o. – partner

Przypomnijmy: projektowany układ drogowy będzie stanowił połączenie dynamicznie rozwijających się osiedli dzielnicy Gdańsk Południe z północnymi dzielnicami miasta.

Głównymi założeniami projektu są:

uzyskanie większej przepustowości układu komunikacyjnego,
stworzenie zintegrowanego systemu transportowego łączącego obszary rozwojowe,
zwiększenie poziomu bezpieczeństwa w transporcie,
usprawnienie ruchu miejskiego oraz zwiększenia bezpieczeństwa,
stworzenie szybkiej i niezależnej komunikacji miejskiej,
zwiększenie potencjału rozwojowego dzielnic południowych w rejonie objętym projektem.

Budowa ul. Nowej Warszawskiej jest częścią opracowanego przez władze miasta Strategicznego Programu Transportowego dzielnicy Południe na lata 2014-2020. Wybrany Wykonawca na opracowanie dokumentacji będzie miał 18 miesięcy od daty podpisania umowy.

Więcej informacji:

http://www.drmg.gdansk.pl/readarticle.php?article_id=447

Michał Piotrowski (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Biuro Prasowe

Referat Prasowy

Biuro Prezydenta
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
prasa@gdansk.gda.pl

Herold Gdanski
Herold Gdanski
brak autora

Biuletyn Informacyjny Rady i Prezydenta Miasta

Herold Gdański - nr 2/2020

Herold Gdański nr 2 2020
Herold Gdański nr 2 2020
brak autora
Pobierz: Herold Gdański nr 2 2020 (4.2 MB)