Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Rozstrzygnięto konkurs na Menadżera Śródmieścia

Tomasz Wróblewski i Jakub Żelazny, czyli obaj kandydaci którzy przeszli postępowanie rekrutacyjne, otrzymali propozycję współpracy na stanowisku Pełnomocnika Prezydenta Miasta Gdańska ds. Śródmieścia.

A
A

Tomasz Wróblewski i Jakub Żelazny, czyli obaj kandydaci którzy przeszli postępowanie rekrutacyjne, otrzymali propozycję współpracy na stanowisku Pełnomocnika Prezydenta Miasta Gdańska ds. Śródmieścia.

- Ich głównym zadaniem będzie koordynowanie pracy wielu służb miejskich, imprez, praca u podstaw na niezmiernie ważnym obszarze Głównego Miasta. Swoją pracę rozpoczną z początkiem lutego, a do tego czasu szczegółowo zostanie z nimi określony zakres zadań i plan pracy na najbliższe pół roku. Obaj panowie mają bardzo różne doświadczenie i predyspozycje, dlatego będą się dobrze wzajemnie uzupełniać. Śródmieście to bardzo ważna część naszego miasta, która ma wiele potrzeb i problemów, stąd dwie dodatkowe pary rąk do pracy bardzo się przydadzą i przełożą na sprawne zarządzanie tym obszarem miasta, w tym skuteczne budowanie partnerstwa z lokalnym biznesem, mieszkańcami i organizacjami. Tym bardziej, że przygotowujemy się obecnie do ogromnej inwestycji, jaką jest rewaloryzacja Drogi Królewskiej oraz Długiego Pobrzeża – mówi prezydent Gdańska Paweł Adamowicz.

Pełnomocnicy - wieloletni redaktor Gazety Wyborczej Trójmiasto i Dziennika Bałtyckiego, wykładowca Tomasz Wróblewski oraz architekt Jakub Żelazny przez najbliższe pół roku będą realizowali założenia i zadania wyznaczone przez prezydenta Gdańska, przygotowując miasto do kolejnego sezonu.

Już teraz zapraszamy przedstawicieli mediów na pierwszy obchód pełnomocników po Śródmieściu, który odbędzie się 2 lutego. O szczegółach spotkania poinformujemy odrębnym komunikatem.

Powołanie Menadżera Śródmieścia jest działaniem pilotażowym, które w przyszłości jeżeli się sprawdzi, zaimplementowane zostanie również na inne historyczne dzielnice Gdańska.

Inspiracją dla władz miasta do utworzenia takiego stanowiska jest tzw. Town Centre Management funkcjonujący w wielu miastach w Europie. Pełnomocnicy przejmą niektóre kompetencje np. ZDiZ, ale i ściśle współpracować będą z Wydziałem Urbanistyki Architektury i Ochrony Zabytków Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Pełnomocnicy ds. Śródmieścia, w pierwszej kolejności koordynować będą działania różnych jednostek Miasta Gdańska, w zakresie zarządzania terenem Śródmieścia, a ściślej terenem Głównego Miasta, Starego Miasta i fragmentem miasta położonym za Motławą. Kluczowym zadaniem będzie też dbałość o ład i porządek, a także przeciwdziałanie i porządkowanie niekorzystnych zjawisk takich jak: nielegalny handel, nielegalne reklamy, parkowanie pojazdów. W gestii Pełnomocników znajdzie się również podnoszenie standardów bezpieczeństwa oraz układu komunikacyjnego w tej części Gdańska, identyfikowanie i koordynowanie procesów rewitalizacyjnych, koordynowanie i nadzór nad organizacją wydarzeń odbywających się w tej przestrzeni miejskiej, podejmowanie debaty z mieszkańcami na temat wykorzystania przestrzeni wspólnej (w tym podwórek).

Praca pełnomocników odbiegać będzie od standardów, bowiem częścią ich obowiązków będą „obchody” i interwencje we współpracy z miejskimi instytucjami oraz spotkania z mieszkańcami i podmiotami, które prowadzą na tym terenie działalność

Jakub Żelazny (rocznik 1978)

Z wykształcenia architekt i inżynier budownictwa lądowego, absolwent Politechniki Gdańskiej. Ukończył także studia podyplomowe „ Zarządzanie rozwojem przestrzennym miast” na Politechnice Gdańskiej. Posiada wieloletnie doświadczenie w projektowaniu architektonicznym i budowlanym, głównie przy projektowaniu obiektów użyteczności publicznej. Posiada uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej bez ograniczeń. W latach 2007 – 2013 pracował w: Zakładzie Usług Technicznych w Gdańsku; Pracowni Projektowej Iluzja w Gdańsku oraz Studiu Projektowym OIKOS w Gdańsku. Od 2013 do 2014 roku zajmował stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Rozstaje” w Gdańsku, gdzie zarządzał m.in. działem technicznym, administracją zasobów Spółdzielni oraz przygotowaniem inwestycji i remontów.

Tomasz Wróblewski (rocznik 1968)

Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, magister Kształtowania i Ochrony Środowiska. W latach 1992-2003 dyrektor Agora SA, Oddział Gdańsk (m.in. wydawca Gazety Wyborczej). W latach 1992-2005 pełnił funkcję redaktora naczelnego Gazety Wyborczej Trójmiasto, a w 2012 roku zastępcy redaktora naczelnego Dziennika Bałtyckiego. Od 2006 do 2012 roku - właściciel jednego z gdańskich klubów w Gdańsku. Od 2013 roku jest wykładowcą w Wyższej Szkole Bankowej oraz na Uniwersytecie Gdańskim. Od 2013 Dyrektor Biura Prasowego w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku.

Referat Prasowy

Biuro Prezydenta
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
prasa@gdansk.gda.pl

Herold Gdanski
Herold Gdanski
brak autora

Biuletyn Informacyjny Rady i Prezydenta Miasta

Herold Gdański - nr 3/2020

Herold Gdański nr 3 2020
Herold Gdański nr 3 2020
brak autora
Pobierz: Herold Gdański nr 3/2020 (3.6 MB)