Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Rozpoczyna się przebudowa kolektora sanitarnego Zaroślak w ramach Gdańskiego projektu wodno-ściekowego etap II

W Gdańsku powstaje nowy odcinek kolektora sanitarnego „Zaroślak” o średnicy 1,0 m z rur żelbetowych o długości ok. 1,5 km. Inwestycja zostanie przeprowadzona metodą bezwykopową (mikrotuneling) w ulicach Zaroślak i Brzegi. Oznacza to mniejszą uciążliwość prac, niż w przypadku metody wykopu otwartego. Jest to także metoda bardziej przyjazna środowisku. Przewidywany termin zakończenia inwestycji to drugi kwartał 2015 r. Celem tego przedsięwzięcia jest zwiększenie bezpieczeństwa systemu odprowadzania ścieków w

A
A

W Gdańsku powstaje nowy odcinek kolektora sanitarnego „Zaroślak” o średnicy 1,0 m z rur żelbetowych o długości ok. 1,5 km. Inwestycja zostanie przeprowadzona metodą bezwykopową (mikrotuneling) w ulicach Zaroślak i Brzegi. Oznacza to mniejszą uciążliwość prac, niż w przypadku metody wykopu otwartego. Jest to także metoda bardziej przyjazna środowisku. Przewidywany termin zakończenia inwestycji to drugi kwartał 2015 r. Celem tego przedsięwzięcia jest zwiększenie bezpieczeństwa systemu odprowadzania ścieków w dzielnicy Śródmieście.

Prace zrealizuje Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Budownictwa Sp. z o.o., z siedzibą w Olsztynie, które wygrało przetarg zorganizowany przez GIWK. Planowany koszt inwestycji to 9.506.566,52 PLN netto (11.693.076,82 PLN brutto).

 

Inwestycja realizowana jest przez Gdańską Infrastrukturę Wodociągowo-Kanalizacyjną Sp. z o.o. w ramach Gdańskiego projektu wodno-ściekowego etap II – przedsięwzięcia, które w 59% dofinansowywane jest ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Całkowity koszt projektu to 255 735 343,80 PLN netto.

 

 

Więcej informacji:

Anna Leszczyńska

Specjalista ds. promocji GIWK

tel. 58 32 19 759

tel. kom. 609 627 705

aleszczynska@giwk.pl

 

 

Magdalena Kuczyńska

Biuro Prasowe

 

Referat Prasowy

Biuro Prezydenta ds. Komunikacji i Marki Miasta
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
prasa@gdansk.gda.pl

Herold Gdański
Herold Gdański
js

Biuletyn Informacyjny Rady i Prezydenta Miasta

Herold Gdański - nr 1/2019

HG_1
HG_1
brak autora
Pobierz: Herold Gdański 1/2019 (1.94 MB)