Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Razem w sprawie dofinansowania żłobków

Zastępca prezydenta Gdańska Piotr Kowalczuk wraz z Wydziałem Rozwoju Społecznego zorganizował w piątek 19 grudnia spotkanie dotyczące dofinansowania niepublicznych żłobków i klubów dziecięcych. Spotkanie skierowane było do osób prowadzących działalność opieki nad dzieckiem do lat 3 zainteresowanych korzystaniem z Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch” oraz korzystających z dotacji celowej otrzymywanej z budżetu Gminy Gdańsk.

A
A

Zastępca prezydenta Gdańska Piotr Kowalczuk wraz z Wydziałem Rozwoju Społecznego zorganizował w piątek 19 grudnia spotkanie dotyczące dofinansowania niepublicznych żłobków i klubów dziecięcych. Spotkanie skierowane było do osób prowadzących działalność opieki nad dzieckiem do lat 3 zainteresowanych korzystaniem z Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch” oraz korzystających z dotacji celowej otrzymywanej z budżetu Gminy Gdańsk.

Celem spotkania było wspólne podpisanie petycji skierowanych do Pani Ewy Kopacz Prezesa Rady Ministrów oraz Pani Ireny Wóycickiej Sekretarz Stanu w Kancelarii RP z prośbą o bezzwłoczną interwencję i podjęcie działań w celu przyspieszenia przeprowadzenia przyszłorocznej edycji „Maluch 2015”. Ponadto przedstawiono kwestie związane z finansowaniem niepublicznych żłobków i klubów dziecięcych.

W trakcie spotkania poruszane były problemy, z jakim spotykają się na co dzień właściciele prowadzący żłobki i kluby dziecięce. Placówki często muszą sprostać wymogom, jakie nałożył na nie ustawodawca, czyli zachowanie wyższych standardów lokalowych i jakości opieki, niż te obowiązujące w placówkach przedszkolnych. Organy prowadzące placówki zwróciły również uwagę na brak rozwiązań systemowych dotyczących finansowania niepublicznych żłobków i klubów dziecięcych. W związku z powyższym zaplanowano kolejne spotkanie w styczniu 2015 r., na które zostanie przygotowane wspólne pisemne stanowisko dotyczące przeprowadzenia przez Radę Ministrów rozwiązań systemowych regulujących sposób finansowania placówek tzn. ustanowienia dotacji dla niepublicznych żłobków i klubów dziecięcych na zasadach podobnych jak w przypadku przedszkoli niepublicznych.

Uczestniczący w spotkaniu postawili sobie za cel zintegrowanie środowiska tak, aby być bardziej słyszalnym głosem dla rządu polskiego. Zastępca Prezydenta Piotr Kowalczuk zadeklarował współpracę i pomoc urzędu w realizacji tego celu.

Przeczytaj petycję (12 KB)

Michał Piotrowski (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Biuro Prasowe

Referat Prasowy

Biuro Prezydenta
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
prasa@gdansk.gda.pl

Herold Gdanski
Herold Gdanski
brak autora

Biuletyn Informacyjny Rady i Prezydenta Miasta

Herold Gdański - nr 2/2020

Herold Gdański nr 2 2020
Herold Gdański nr 2 2020
brak autora
Pobierz: Herold Gdański nr 2 2020 (4.2 MB)