PORTAL MIASTA GDAŃSKA
';
PL | EN | DE

Prezydent oceni remonty "komunałek"

Prezydent oceni remonty "komunałek"
Specjalna grupa remontowa powołana przez Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych odnawia lokale znajdujące się w miejskim zasobie i czekające na zasiedlenie. Dziś efektom działań grupy przyjrzy się prezydent Gdańska Paweł Adamowicz.

Prezydent Adamowicz najpierw oglądać będzie lokal przy ul. Wyzwolenia 1m4, w którym remont dopiero się rozpocznie. Następnie uda się do wyremontowanych mieszkań przy ul. Wyzwolenia 9. Zapraszamy dziennikarzy do udziału w tym spotkaniu. Początek o godz. 16.00.

Przypomnijmy: prezydent Paweł Adamowicz zobowiązał GZNK do wyremontowania w 2016 r. 300 wolnych lokali mieszkalnych, kolejne 300 ma zostać wyremontowane w 2017r. Remonty te są wykonywane przez specjalnie do tego stworzoną w GZNK Grupę Remontową oraz wyłonione w postępowaniu przetargowym firmy zewnętrzne.

W składzie osobowym Grupy Remontowej realizującej remonty są osoby skierowane przez Powiatowy Urząd Pracy do wykonywania prac w ramach robót publicznych. Dział liczy 62 osoby (w tym 60 osób skierowanych przez PUP). Osoby, które zostały zakwalifikowane do realizacji robót publicznych mają zawarte umowy o pracę na czas oznaczony, w związku z powyższym mają zagwarantowane wszystkie uprawnienia wynikające z Kodeksu Pracy. Umowa została zawarta na okres 6 miesięcy (do 31 sierpnia 2016r.). Po upływie tego czasu zgodnie z umową zawartą z Powiatowym Urzędem Pracy GZNK jest zobowiązany do zawarcia umowy o pracę na kolejne 3 miesiące. Ponadto wg. ww. Umowy, PUP zobowiązany jest do zwrotu przez okres 6-ciu miesięcy części wydatków poniesionych na wynagrodzenia związane z zatrudnieniem osoby bezrobotnej przy robotach publicznych oraz refundację składki na ubezpieczenie społeczne.

Obecny stan prac remontowych

Zakończone remonty lokali:

•             Grupa Remontowa – 10 lokali

•             Firmy zewnętrzne – 52 lokali

Lokale w trakcie prac remontowych:

•             Grupa Remontowa – 40 lokali

•             Firmy zewnętrzne – 34 lokale

W trakcie postępowania przetargowego (do wykonania przez podmioty zewnętrzne) - 52 lokale.

Michał PiotrowskiUrząd Miejski w GdańskuKancelaria PrezydentaReferat Prasowymichal.piotrowski@gdansk.gda.pl
Michał Piotrowski - najnowsze