Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Preambuły w szkołach

4 czerwca 1989 roku odbyły się pierwsze, częściowo wolne wybory w Polsce. Gdańsk z tej okazji promuje znajomość preambuły Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku. Teksty będą udostępnione w gdańskich szkołach i na przystankach. Jutro, 5 czerwca o 8.15 w I Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika (ul. Wały Piastowskie 6) w Gdańsku nastąpi uroczyste przekazanie preambuły. W wydarzeniu weźmie udział prezydent Paweł Adamowicz.

A
A

– Jesteśmy w wyjątkowym czasie świętowania stulecia Niepodległej Polski i przyznania praw wyborczych kobietom, które w Gdańsku świętujemy od listopada zeszłego roku – mówi prezydent Adamowicz. – Jednym ze sposobów jest wracanie do źródeł, idei zapisów w preambule Konstytucji. Zapisaliśmy w niej jako naród troskę o byt i przyszłość naszej Ojczyzny. Dlatego zwłaszcza dziś, kiedy widzimy zachodzące zmiany, zapytajmy sami siebie, jaki mamy wkład w przyszłość Polski.

Prezydent Paweł Adamowicz i preambuła Konstytucji RP
Prezydent Paweł Adamowicz i preambuła Konstytucji RP
Mat. Facebook Prezydenta Pawła Adamowicza

Preambuły zawisną w gdańskich szkołach jako symbol wartości, które powinien znać każdy Polak. – Dlaczego szkoły? Bo chcemy, aby dzieci i młodzież w Gdańsku znały ten fragment najważniejszego dokumentu w państwie i wiedziały, z jakich wartości wywodzą się prawa i obowiązki obywateli. Że mamy zapisaną tam wspólną wiarę w uniwersalne wartości wywodzone z naszej historii. Że jesteśmy równi i w prawach, i w powinnościach – wyjaśnia Adamowicz. Akcja wieszania preambuły w szkołach jest inspirowana podobną inicjatywą w Słupsku. Docelowo preambuła będzie wisieć w każdej gdańskiej placówce edukacyjnej.

Wydrukowana preambuła od kilku dni jest też sukcesywnie rozwieszana na gdańskich przystankach, aby każdy mieszkaniec mógł przypomnieć sobie jej treść.

 

TREŚĆ PREAMBUŁY:

 

KONSTYTUCJA
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 2 kwietnia 1997 r.

 

PREAMBUŁA

W trosce o byt i przyszłość naszej Ojczyzny,
odzyskawszy w 1989 roku możliwość suwerennego i demokratycznego stanowienia o Jej losie,
my, Naród Polski - wszyscy obywatele Rzeczypospolitej,
zarówno wierzący w Boga
będącego źródłem prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna,
jak i nie podzielający tej wiary,
a te uniwersalne wartości wywodzący z innych źródeł,
równi w prawach i w powinnościach wobec dobra wspólnego - Polski,
wdzięczni naszym przodkom za ich pracę, za walkę o niepodległość okupioną ogromnymi ofiarami, za kulturę zakorzenioną w chrześcijańskim dziedzictwie Narodu i ogólnoludzkich wartościach,
nawiązując do najlepszych tradycji Pierwszej i Drugiej Rzeczypospolitej,
zobowiązani, by przekazać przyszłym pokoleniom wszystko, co cenne z ponad tysiącletniego dorobku,
złączeni więzami wspólnoty z naszymi rodakami rozsianymi po świecie,
świadomi potrzeby współpracy ze wszystkimi krajami dla dobra Rodziny Ludzkiej,
pomni gorzkich doświadczeń z czasów, gdy podstawowe wolności i prawa człowieka były w naszej Ojczyźnie łamane,
pragnąc na zawsze zagwarantować prawa obywatelskie, a działaniu instytucji publicznych zapewnić rzetelność i sprawność,
w poczuciu odpowiedzialności przed Bogiem lub przed własnym sumieniem,
ustanawiamy Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej
jako prawa podstawowe dla państwa
oparte na poszanowaniu wolności i sprawiedliwości, współdziałaniu władz, dialogu społecznym oraz na zasadzie pomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot.
Wszystkich, którzy dla dobra Trzeciej Rzeczypospolitej tę Konstytucję będą stosowali,
wzywamy, aby czynili to, dbając o zachowanie przyrodzonej godności człowieka,
jego prawa do wolności i obowiązku solidarności z innymi,
a poszanowanie tych zasad mieli za niewzruszoną podstawę Rzeczypospolitej Polskiej.

Anna Iwanowska (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Referat Prasowy

Referat Prasowy

Biuro Prezydenta
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
prasa@gdansk.gda.pl

Herold Gdanski
Herold Gdanski
brak autora

Biuletyn Informacyjny Rady i Prezydenta Miasta

Herold Gdański - nr 3/2020

Herold Gdański nr 3 2020
Herold Gdański nr 3 2020
brak autora
Pobierz: Herold Gdański nr 3/2020 (3.6 MB)