PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Powstanie Gdańska Senioralna Rada Miasta

Ponad 120 tys. gdańszczan to osoby po 65 roku życia. Aby jeszcze wyraźniej słyszeć ich głos, powołana zostanie Senioralna Rada Miasta. We wtorek, 13 lutego o godz. 12.00 w Sali Herbowej w siedzibie Rady Miasta Gdańska odbędzie się konferencja prasowa, na której zostaną przedstawione szczegóły jej funkcjonowania.

A
A

- Inicjatywa podjęta przez klub Platformy Obywatelskiej jest odpowiedzią na apel seniorów aktywnie działających na rzecz środowiska osób 60+ w Gdańsku. Będzie to organ o charakterze opiniotwórczo-inicjatywnym, działający na zasadach zbliżonych do Młodzieżowej  Rady Miasta – mówi Beata Dunajewska, przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia w RMG.

Na konferencji zostanie przedstawiony harmonogram prac nad powołaniem Senioralnej Rady, sposób jej wyboru i zakres jej działania.

W konferencji wezmą udział przedstawiciele Klubu Platformy Obywatelskiej w RMG, odpowiedzialny za politykę senioralną w mieście zastępca prezydenta Gdańska Piotr Kowalczuk oraz dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego Grzegorz Szczuka, a także gdańscy seniorzy.

Przewodniczący Klubu PO Piotr Borawski odpowie Państwu na pytanie: po co w Gdańsku potrzebna jest Senioralna Rada Miasta.

Merytoryczną stronę prac nad projektem oraz harmonogram tak istotnych w projekcie konsultacji społecznych przedstawią: Beata Dunajewska, przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia w RMG oraz Grzegorz Szczuka, dyrektor WRS.

Ponad 120 tys. gdańszczan to osoby po 65 roku życia. 52 przekroczyło magiczną granicę wieku, czyli 100 lat (stan na marzec 2017). Badania pokazują, że liczba seniorów w naszym mieście i nie tylko będzie wzrastać. Ważnym jest, by starsi mieszkańcy aktywnie uczestniczyli w życiu Gdańska.

Anna Mizera-Nowicka (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Referat Prasowy