Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Polska Szkoła w Osowej - od stu lat na pełnych żaglach!

„Od stu lat dajemy wiatr w żagle”– to motto obchodów 100-lecia Polskiej Szkoły w Osowej organizowanych w Szkole Podstawowej nr 81 w Gdańsku. Główne uroczystości m.in. z udziałem absolwentów placówki i prezydenta Pawła Adamowicza, odbędą się w środę, 31 października o godz. 10.00 w szkole przy ul. Prof. Michała Siedleckiego 14.

A
A

Pierwsze dokumenty funkcjonowania szkoły w Osowej pochodzą z 1919 roku. Mieściła się ona w budynku już dziś nieistniejącym przy ulicy Kielnieńskiej w miejscu obecnej hali sportowej. W okresie okupacji funkcjonowała w tym miejscu szkoła niemiecka. Z powodu wojennych zniszczeń, w roku 1947 zawiązał się komitet budowy nowej szkoły i w styczniu 1948 roku działała już szkoła z czterema salami lekcyjnymi. W 1964 roku placówkę rozbudowano a ok.10 lat później gdy Osowa została dzielnicą Gdańska, szkoła otrzymała numer 81. W 1976 roku rozpoczęły się starania o budowę nowej miejskiej szkoły i od 1986 roku istnieje ona w obecnym budynku. Obecnie ma 1200 uczniów od klas 0 do VI, 101 nauczycieli i 29 pracowników administracji i obsługi.

Bożena Leszczyńska (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Biuro Prezydenta ds. Komunikacji i Marki Miasta
Referat Prasowy

Referat Prasowy

Biuro Prezydenta
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
prasa@gdansk.gda.pl

Herold Gdanski
Herold Gdanski
brak autora

Biuletyn Informacyjny Rady i Prezydenta Miasta

Herold Gdański - nr 2/2020

Herold Gdański nr 2 2020
Herold Gdański nr 2 2020
brak autora
Pobierz: Herold Gdański nr 2 2020 (4.2 MB)