Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Podsumowanie projektu „Start w dorosłość”

21 maja w Gdańskim Parku Naukowo Technologicznym (ul. Trzy Lipy 3) odbędzie się panel dyskusyjny pt. „Historia sukcesu” podsumowujący projekt „Start w dorosłość”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Założeniem przedsięwzięcia była aktywizacja społeczno-zawodowa usamodzielniających się wychowanków z placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych w wieku od 18 do 25 lat.

A
A

21 maja w Gdańskim Parku Naukowo Technologicznym (ul. Trzy Lipy 3) odbędzie się panel dyskusyjny pt. „Historia sukcesu” podsumowujący projekt „Start w dorosłość”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Założeniem przedsięwzięcia była aktywizacja społeczno-zawodowa usamodzielniających się wychowanków z placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych w wieku od 18 do 25 lat.

Podczas dyskusji omówione zostaną doświadczenia w realizacji projektu. Rozmowa dotyczyć będzie kwestii jak pomagać, ułatwiać i wspierać młodzież wkraczającą w dorosłe życie. Do wystąpień podczas panelu zaproszono praktyków, którzy w swoją pracę wkładają 100% zaangażowania.

 

09.00   Rejestracja uczestników

10.00   Otwarcie spotkania - Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej

10.05   „Upragniona i nieznośna dorosłość: sytuacja psychospołeczna usamodzielnionych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych” - dr Anna Strzałkowska - Uniwersytet Gdański

10.50   Musical „Okruchy życia” - Dzieci i młodzież ze Stowarzyszenia Teatralnego Ingenium

11.35   Przerwa kawowa

12.15   Prezentacja projektu „Start w dorosłość” - Arkadiusz Kulewicz - koordynator projektu

12.45   Film „Historia sukcesu” - wywiady z uczestnikami projektu „Start w dorosłość”

12.55   Debata pt. „Dobre praktyki w pracy z usamodzielnianymi wychowankami pieczy zastępczej” z udziałem:

-       Gabriela Brzezińska – Biuro Rachunkowe 2+1

-       Rafał Krajewski – Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej  

-       Stefan Kubica – Dom Integracyjno-Rodzinny „Dom na Jaśkowej”

-       Agata Marjańska – projekt „Start w dorosłość”

13.55   Wojewódzki Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej - Barbara Bałka - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

14.25   Zakończenie konferencji

 

 

Magdalena Kuczyńska

Biuro Prasowe

 

 

Referat Prasowy

Biuro Prezydenta
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
prasa@gdansk.gda.pl

Herold Gdanski
Herold Gdanski
brak autora

Biuletyn Informacyjny Rady i Prezydenta Miasta

Herold Gdański - nr 3/2020

Herold Gdański nr 3 2020
Herold Gdański nr 3 2020
brak autora
Pobierz: Herold Gdański nr 3/2020 (3.6 MB)