PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Podpisanie umowy na zabezpieczenie osuwisk na Biskupiej Górce

W poniedziałek, 17 lipca o godz. 11.00 zapraszamy na podpisanie umowy na udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie zadania „Stabilizacja i zabezpieczenie osuwisk w rejonie Biskupiej Górki w Gdańsku”, które odbędzie się w Urzędzie Wojewódzkim w sali im. Lecha Kaczyńskiego (1 piętro). Ze strony Miasta Gdańska umowę podpisze prezydent Paweł Adamowicz, ze strony Urzędu Wojewódzkiego, Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich

A
A

Umowa dotyczy udzielenia dotacji ze środków budżetu państwa przeznaczonych na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego polegających na naprawie, odbudowie, budowie, stabilizacji i ulepszeniu infrastruktury publicznej zniszczonej,  uszkodzonej bądź zagrożonej przez ruchy osuwiskowe ziemi.
- Otrzymana dotacja pozwoli na prowadzenie inwestycji zabezpieczających tereny na Biskupiej Górce i polepszenie infrastruktury tym regionie Gdańska, co będzie zrealizowane już w tym roku - wyjaśnia prezydent Paweł Adamowicz – Cieszymy się, że miasto dostało pomoc finansową na ten cel i planujemy pozyskanie dotacji na kolejne etapy prac w 2018 r., mające zapewnić bezpieczny i przyjazny mieszkańcom rozwój dzielnicy.
Całkowity koszt robót wynosi 4.269.246,93 zł, dotacja wynosi 3.415.397 zł, w tym wkład Miasta w finansowanie tego etapu stanowi kwota 853.850 zł.
Zadanie jest już w trakcie realizacji, z terminem zakończenia 31 października 2017 r.
Zakres robót obejmuje w pierwszej kolejności rozbiórkę istniejących murów oporowych oraz przebudowę znajdujących się tam sieci. Następnym, najważniejszym i najdroższym etapem będą prace stabilizacyjne osuwisk obejmujące wykonanie murów oporowych oraz mikropali, kotew i gwoździ gruntowych. Zostanie również wykonany drenaż. Ostatnim etapem robót będzie wykonanie zabudowy biologicznej  w formie nasadzeń krzewów i obsiewu trawami.
Pozostałe etapy przedsięwzięcia zakładają wykonanie podobnych prac. Ich realizację planuje się w 2018 r. Koszt robót na 2018 r. szacuje się na kwotę ok. 5,3 mln zł.
Miasto planuje ubiegać się o dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 4,2 mln zł.

Alicja Bittner (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Referat Prasowy