PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Podpisanie porozumienia dotyczącego Domu Sąsiedzkiego w Osowej

Dziś (środa) o godz. 18.00 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 przy ul. Wodnika 57 w Osowej odbędzie się podpisanie przez czterech partnerów społecznych Porozumienia na Rzecz Stworzenia Koncepcji Funkcjonalno-Użytkowej Domu Sąsiedzkiego w Gdańsku Osowej. W podpisaniu udział weźmie prezydent Gdańska Paweł Adamowicz.

A
A

Osowscy działacze od paru lat zabiegają o powstanie centrum lokalnego w dzielnicy – miejsca, gdzie mieszkańcy w różnym wieku, różnej sytuacji życiowej, rozmaitymi zainteresowaniami będą mogli spędzać czas we własnym gronie. W obecnej chwili możliwości powołania domu sąsiedzkiego są dużo bliższe i nabierają realnego wymiaru. Miasto Gdańsk dąży do przejęcia budynku dworca kolejowego Gdańsk Osowa. Przygotowanie założeń remontowych budynku wymaga określenia, co będzie się działo w budynku.

Cztery organizacje: Stowarzyszenie „INNE jest piękne”, Fundacja Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Pierwszy Krok”, Stowarzyszenie Edukatorów i Terapeutów „Zaczarowani” oraz Fundacja WIEM i UMIEM, wyraziły chęć zaangażowania się w żmudną pracę nad całościową koncepcją. Formalnie organizacje staną się partnerami w pierwszej części procesu – budowania koncepcji – z chwilą podpisania przez czterech partnerów społecznych Porozumienia na Rzecz Stworzenia Koncepcji Funkcjonalno-Użytkowej Domu Sąsiedzkiego w Gdańsku Osowej przy udziale Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza.

Dariusz Wołodźko (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Referat Prasowy