PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Podpisanie Memorandum dla Projektu ACCUS

Zapraszamy na uroczystość podpisania Memorandum dla Projektu ACCUS, która odbędzie się w reprezentacyjnej Sali Senatu (I piętro) w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej, przy ul. Narutowicza 11/12 w piątek 31 października o godzinie 11.00.

A
A

Zapraszamy na uroczystość podpisania Memorandum dla Projektu ACCUS, która odbędzie się w reprezentacyjnej Sali Senatu (I piętro) w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej, przy ul. Narutowicza 11/12 w piątek 31 października o godzinie 11.00.

Celem Memorandum o współpracy pomiędzy Gminą Miasta Gdańsk, Politechniką Gdańską, InnoBaltica Sp. z o.o. i Fundacją Interizon jest dążenie do poprawy jakości i komfortu życia mieszkańców Gdańska oraz województwa pomorskiego poprzez wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań informatycznych do infrastruktury miejskiej m.in. w obszarach:

- komunikacji publicznej,
- efektywności energetycznej,
- gospodarki komunalnej,
- bezpieczeństwa i porządku publicznego,
- turystyki,
- polityki ekologicznej Miasta,
- mobilności aktywnej.

Projekt ACCUS (ang. Adaptive Cooperative Control of Urban Subsystems) jest przedsięwzięciem o charakterze badawczo-rozwojowym międzynarodowego konsorcjum w skład którego wchodzą polskie podmioty z Trójmiasta. Jednym z głównych celów tego projektu jest opracowanie najnowocześniejszej w Europie platformy technologicznej typu Smart Cities rozwiązania integrującego teleinformatyczne podsystemy miejskie.

Platforma stanowić będzie „system operacyjny” dla teleinformatycznych podsystemów miejskich oraz środowisko dla tworzenia aplikacji wprowadzających nowe funkcjonalności dla rozwoju obszarów zurbanizowanych.

Specjalnie dla projektu ACCUS opracowane zostały założenia dla projektu pilotażowego i określono scenariusze przypadków użycia (ang. use case) z udziałem jednostek miejskich m.in. ZTM, GZNK, ZDiZ.

Michał Piotrowski (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Biuro Prasowe