Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Plenarne Spotkanie Gdańskich Organizacji Pozarządowych

W sobotę 21 listopada w godzinach 9.00-14.30 w sali 107 Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 8/12 odbędzie się Plenarne Spotkanie Gdańskich Organizacji Pozarządowych.

A
A

Na spotkanie gdańskich NGO-ów zapraszają: zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej Piotr Kowalczuk oraz Przewodnicząca Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych Beata Matyjaszczyk.

Tegoroczne spotkanie plenarne będzie poświęcone zmianom w zakresie współpracy związanym ze zmianami w ustawodawstwie oraz współtworzeniu polityk publicznych. Zmiany – według zapraszających – dają szansę na aktywniejsze włączanie się organizacji pozarządowych i aktywnych mieszkańców w działania na rzecz mieszkańców Gdańska oraz zwiększenie wsparcia Miasta dla tych działań – przede wszystkim od strony organizacyjnej i partnerskiej współpracy.

Program spotkania
9.00 – 9.30
Rejestracja uczestników spotkania.
Podczas rejestracji będziemy prosić o wypełnienie trzech krótkich ankiet na temat:
- potrzeb i pomysłów na integrację organizacji pozarządowych w Gdańsku
- zakresu współpracy z Miastem Gdańskiem
- inwestycji w Gdańsku do roku 2020

9.30 – 11.30
Potrzeba współpracy i współtworzenia – wystąpienie Piotra Kowalczuka, zastępcy prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej
Miejsce i rola organizacji pozarządowych w strategii i powiązanych z nią programach operacyjnych: „Integracja i Aktywność Obywatelska” Program Operacyjny do Strategii Gdańsk 2030 plus
Wieloletni Program Współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi – prezentacja, dyskusja

11.30 – 14.00
Prezentacja zmian w prawie w zakresie funkcjonowania organizacji pozarządowych: ustawa o działalności pożytku publicznego, ustawa o stowarzyszeniach, ustawa o zbiórkach publicznych oraz informacja o otwartym konkursie ofert oraz o nowej karcie oceny oferty
Pomorski System Wsparcia i Współpracy – prezentacja, dyskusja
Zaproszenie do współpracy przy tworzeniu strony internetowej  grop.pl - prezentacja strony, dyskusja

14.00 – 14.30
Część integracyjna - poczęstunek

Dariusz Wołodźko (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Referat Prasowy

Referat Prasowy

Biuro Prezydenta
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
prasa@gdansk.gda.pl

Herold Gdanski
Herold Gdanski
brak autora

Biuletyn Informacyjny Rady i Prezydenta Miasta

Herold Gdański - nr 2/2020

Herold Gdański nr 2 2020
Herold Gdański nr 2 2020
brak autora
Pobierz: Herold Gdański nr 2 2020 (4.2 MB)