Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Park Świętopełka po nowemu!

Nowe elementy małej architektury, nowa nawierzchnia ciągów pieszych z kamiennej płyty, podkreślony kolorem posadzki przebieg historycznej ulicy Księża – to niektóre ze zmian, jakie przeszła przestrzeń skweru w centrum Głównego Miasta.

A
A

Skwer przy ul. Szerokiej nazywany przez mieszkańców Parkiem Świętopełka przeszedł metamorfozę, w ramach zakończonej właśnie rewitalizacji tej przestrzeni. – Skwer ma być odtąd przyjaznym miejscem rekreacji dla mieszkańców i turystów, miejscem spotkań, rodzinnych zabaw i relaksu na trawie - podkreśla wiceprezydent Gdańska Piotr Grzelak. - Co ważne, zmiany które zostały wprowadzone na skwerze to efekt współpracy. Współpracy, pomiędzy Miastem, mieszkańcami, radnymi miejskimi i dzielnicowymi oraz stowarzyszeniem Inicjatywa Miasto, które przeprowadziło proces konsultacji społecznych na temat zagospodarowania tego miejsca, by spełniało ono oczekiwania mieszkańców - dodaje wiceprezydent.


Zgodnie z przyjętymi w trakcie konsultacji społecznych założeniami zmieniona została nawierzchnia ciągów pieszych z asfaltowej na estetyczne kamienne płyty. Poprzez wyróżnienie kolorem posadzki podkreślony został przebieg historycznej ulicy Księża. Wokół zieleńca od strony ul. Szerokiej, Szklary i Świętojańskiej oraz ul. Grobla II wykonane zostały chodniki przyjezdniowe z granitowych szarych płyt. Alejki wewnątrz skweru wraz z narożnikami Szklary – Świętojańska i Szeroka – Grobla II oraz teren dookoła istniejącej fontanny zyskały nawierzchnię z szarej ciętej kostki granitowej. Usunięte zostały także niefunkcjonalne ścieżki, tym samym zwiększy się powierzchnia zielona skweru. Odnowiona została też nawierzchnia trawy, która zielenią cieszyć będzie nas tej wiosny. - Co istotne, planujemy rozmieszczenie ścieżek w parku zgodnie z ideą ‘desired paths’. To mieszkańcy w praktyce wydeptując ścieżki według własnych potrzeb, wskażą nam, gdzie te są im potrzebne. Rozwiązanie to jest najkorzystniejsze dla nowych parków, gdyż pozwala samym użytkownikom wyznaczyć najdogodniejsze kierunki ścieżek – zaznacza Piotr Grzelak.

Na skwerze pojawiły się nowe ławki oraz murki do siedzenia na obrzeżach parku – łącznie 25 ławek, 14 pojedynczych siedzisk oraz 9 murków z siedziskiem, a także kosze na śmieci. Usunięta została część drzew owocowych oraz karłowate i szpecące park krzewy. Pojawiły się nowe nasadzenia, dokładniej sześć lip srebrzystych i jeden jarząb szwedzki.

Funkcję rekreacyjną wzmocni dodatkowo plac zabaw. W przetrzeni skweru  pojawi się wiosną. Zadaniem tym zajmuje się Fundacja Gdańska. Będzie to plac zabaw zaprojektowany specjalnie na potrzeby Parku Świętopełka.

Oprócz wzmocnienia funkcji rekreacyjnej, kluczowym wnioskiem mieszkańców było także zwiększenie bezpieczeństwa tego miejsca. Zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców, by podnieść poziom bezpieczeństwa skwer otwarty został widokowo, poprzez podcięcie nisko schodzących gałęzi drzew oraz usunięcie krzewów w rejonie ulicy Szerokiej.

Koszt inwestycji to 1,55 mln zł.

Anna Dobrowolska (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Referat Prasowy

Referat Prasowy

Biuro Prezydenta
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
prasa@gdansk.gda.pl

Herold Gdanski
Herold Gdanski
brak autora

Biuletyn Informacyjny Rady i Prezydenta Miasta

Herold Gdański - nr 3/2020

Herold Gdański nr 3 2020
Herold Gdański nr 3 2020
brak autora
Pobierz: Herold Gdański nr 3/2020 (3.6 MB)