Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Otwarto oferty w przetargu na budowę infrastruktury dla Pomorskiej Kolei Metropolitalnej

Gdańskie Inwestycje Komunalne otworzyły oferty w przetargu na budowę infrastruktury towarzyszącej Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. Chodzi o budowę dojazdów do przystanków PKM Jasień i Kiełpinek oraz na budowę węzłów integracyjnych PKM Jasień, Kiełpinek i Brętowo oraz infrastruktury towarzyszącej. Wpłynęły 3 oferty.

A
A

Gdańskie Inwestycje Komunalne otworzyły oferty w przetargu na budowę infrastruktury towarzyszącej Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. Chodzi o budowę dojazdów do przystanków PKM Jasień i Kiełpinek oraz na budowę węzłów integracyjnych PKM Jasień, Kiełpinek i Brętowo oraz infrastruktury towarzyszącej. Wpłynęły 3 oferty.

Inwestycja realizowana jest w ramach Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej - etap IIIC. Termin zakończenia prac wyznaczony jest na 30 września 2015.

Zamawiający przeznaczył na wykonanie zadania 57 583 660,98 zł brutto. W przetargu w 100% decyduje cena.

Prawidłowość złożonych ofert sprawdza obecnie komisja przetargowa. Wyniki przetargu powinny zostać ogłoszone w ciągu kilku najbliższych dni.

Złożone oferty przedstawiają się następująco:

Nazwa firmy

Cena brutto

SKANSKA SA

36 336 803,14

BUDIMEX SA, STRABAG SP. Z O.O.

41 166 187,47

MTM SA

38 186 733,98

 

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZAMÓWIENIA:

Zadanie 1.1 - Dojazd do przystanku PKM Jasień oraz Budowa węzła integracyjnego PKM „Jasień” wraz z budową budynku socjalnego, toalety publicznej i wiaty przystankowej.

Zakres zamówienia Dojazd do przystanku PKM Jasień obejmuje:

1)      budowę drogi dojazdowej do przystanku PKM Jasień na odcinku od ul. Kartuskiej wzdłuż planowanej ul. Gronostajowej i ul. Nowej Myśliwskiej do granicy opracowania infrastruktury towarzyszącej przystanku PKM Jasień,

2)       budowę drogi dojazdowej do zbiornika retencyjnego Jasień,

3)      podłączenie ul. Myśliwskiej oraz ul. Jasieńskiej do projektowanej drogi dojazdowej do PKM,

4)       budowę dojazdu do ogródków działkowych,

5)      budowę zatok autobusowych,

6)      budowę chodników,

7)      budowę ścieżki rowerowej,

8)      budowę miejsc postojowych,

9)      budowę wiaduktu drogowego w ciągu ul. Gronostajowej,

10)  budowę muru oporowego przy ul. Gronostajowej i przy Stawie Wróbla,

11)   budowę przepustów drogowych,

12)  nasadzenia drzew, krzewów i traw ozdobnych,

13)  montaż wiat przystankowych,

14)  budowę kanalizacji deszczowej,

15)  budowę kanalizacji sanitarnej,

16)  budowę i przebudowę sieci wodociągowej,

17)  budowę i przebudowę sieci kablowej oświetleniowej,

18)  budowę i przebudowę urządzeń elektroenergetycznych,

19)  budowę kanalizacji teletechnicznej,

20)  pozostałe roboty ujęte w dokumentacji projektowej oraz SIWZ, zapewniające kompleksowe wykonanie niniejszego zamówienia.

Zakres zamówienia Budowa węzła integracyjnego PKM Jasień obejmuje:

1)      budowę dróg wewnętrznych na węźle,

2)      budowę pętli autobusowej,

3)      budowę chodników i ścieżek rowerowych,

4)      budowę schodów terenowych,

5)      budowę parkingu na 82 miejsc postojowych,

6)      budowę zadaszonego parkingu dla rowerów na 32 miejsca,

7)      budowę sieci kanalizacji deszczowej,

8)      budowę sieci wodociągowej,

9)      budowę kanalizacji sanitarnej,

10)  budowę oświetlenia,

11)  nasadzenia zieleni,

12)  budowę kanalizacji teletechnicznej,

13)  pozostałe roboty ujęte w dokumentacji projektowej oraz SIWZ, zapewniające kompleksowe wykonanie niniejszego zamówienia. 

Zakres zamówienia Budowa budynku socjalnego, toalety publicznej i wiaty przystankowej obejmuje:

1)      budowę budynku socjalnego o pow. zabudowy – 48,2 m2,

2)      budowę toalety publicznej o pow. Zabudowy – 13,9 m2,

3)      budowę wiaty przystankowej szer. 2,50m i dł. 5,62m,

4)      budowę chodnika,

5)      nasadzenia zieleni.

Zadanie 1.2 - Dojazd do przystanku PKM Kiełpinek oraz Budowa węzła integracyjnego PKM „Kiełpinek”

Zakres zamówienia Dojazd do przystanku PKM Kiełpinek obejmuje:

1)      przebudowę istniejącej ul. Szczęśliwej na odcinku skrzyżowania z ul. Kartuską do granicy opracowania infrastruktury towarzyszącej przystanku PKM Kiełpinek,

2)      budowę chodników,

3)      nasadzenia drzew, krzewów i traw ozdobnych,

4)      budowę kanalizacji deszczowej,

5)      budowę i przebudowa kanalizacji sanitarnej,

6)      budowę i przebudowa sieci wodociągowej,

7)      budowę i przebudowa sieci kablowej oświetleniowej,

8)      budowę i przebudowa urządzeń elektroenergetycznych,

9)      budowę i przebudowa sieci gazowej,

10)  budowę i przebudowa sieci kanalizacji teletechnicznej,

11)  pozostałe roboty ujęte w dokumentacji projektowej oraz SIWZ, zapewniające kompleksowe wykonanie niniejszego zamówienia.

Zakres zamówienia Budowa węzła integracyjnego PKM  Kiełpinek obejmuje:

1)      budowę dróg wewnętrznych na węźle,

2)      budowę pętli autobusowej,

3)      budowę chodników i ścieżek rowerowych,

4)      budowę schodów terenowych,

5)      budowę parkingu na 82 miejsc postojowych,

6)      budowę zadaszonego parkingu dla rowerów na 32 miejsca,

7)      budowę sieci kanalizacji deszczowej,

8)      budowę sieci wodociągowej,

9)      budowę kanalizacji sanitarnej,

10)  budowę oświetlenia,

11)  nasadzenia zieleni,

12)  budowę kanalizacji teletechnicznej,

13)  pozostałe roboty ujęte w dokumentacji projektowej oraz SIWZ, zapewniające kompleksowe wykonanie niniejszego zamówienia.

 

Zadanie 1.3 -  Budowa węzła integracyjnego przystanku PKM „Brętowo”.

Zakres zamówienia obejmuje:

1)      budowę drogi manewrowej,

2)      budowę parkingu na 19 miejsc,

3)      budowę zadaszonego parkingu dla rowerów na 32 miejsca,

4)      budowę kanalizacji deszczowej,

5)      budowę oświetlenia,

6)      nasadzenia zieleni,

7)      pozostałe roboty ujęte w dokumentacji projektowej oraz SIWZ, zapewniające kompleksowe wykonanie niniejszego zamówienia.

 

Komunikat do pobrania (117 KB)

Magdalena Kuczyńska

Biuro Prasowe

Referat Prasowy

Biuro Prezydenta
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
prasa@gdansk.gda.pl

Herold Gdanski
Herold Gdanski
brak autora

Biuletyn Informacyjny Rady i Prezydenta Miasta

Herold Gdański - nr 3/2020

Herold Gdański nr 3 2020
Herold Gdański nr 3 2020
brak autora
Pobierz: Herold Gdański nr 3/2020 (3.6 MB)