Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Otwarte dla publiczności konkursy na stanowiska dyrektorów gdańskich szkół i placówek oświatowych

W poniedziałek 7 marca oraz w piątek 11 marca odbędą się przesłuchania na dyrektorów gdańskich szkół i placówek oświatowych. Będą się one odbywać w auli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 przy al. Gen. J. Hallera 16/18.

A
A

Od maja 2014 roku w Gdańsku konkursy na stanowiska dyrektorów gdańskich szkół i placówek oświatowych są otwarte dla publiczności. Osoby zainteresowane mogą uczestniczyć w konkursach w charakterze obserwatorów w części postępowania konkursowego obejmującej prezentację koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły/placówki oświatowej, przygotowanej przez kandydata na stanowisko dyrektora wraz z jego odpowiedziami na pytania członków komisji.

Jednocześnie informujemy, że publiczność nie może w jakikolwiek sposób utrwalać autorskich koncepcji przedstawianych przez kandydatów.

Zgodnie z obowiązującym prawem, pytania kandydatom może zadawać jedynie komisja konkursowa, która decyzję podejmuje podczas zamkniętej części posiedzenia. W skład komisji konkursowej wchodzą: 3 przedstawicieli organu prowadzącego, 2 przedstawicieli organu nadzoru pedagogicznego, 1 przedstawiciel rady rodziców, 1 przedstawiciel rady pedagogicznej i po jednym przedstawicielu działających w szkole związków zawodowych.

Harmonogram konkursu na dyrektorów szkół i placówek oświatowych (18.12 KB)

Olimpia Schneider (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Referat Prasowy

Referat Prasowy

Biuro Prezydenta
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
prasa@gdansk.gda.pl

Herold Gdanski
Herold Gdanski
brak autora

Biuletyn Informacyjny Rady i Prezydenta Miasta

Herold Gdański - nr 2/2020

Herold Gdański nr 2 2020
Herold Gdański nr 2 2020
brak autora
Pobierz: Herold Gdański nr 2 2020 (4.2 MB)