Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Otwarcie zdrojów wodnych w Śródmieściu

W piątek 4 sierpnia 2017 r. o godzinie 11.30 nastąpi uroczyste otwarcie dwóch zdrojów wodnych przy ul. Świętojańskiej i ul. Szafarnia. Zapraszamy do udziału w wydarzeniu, które odbędzie się przy Kościele Św. Jana, w pobliżu jednego z oddawanych do użytku zdrojów.

A
A

Dwa nowe zdroje są pierwszymi, wybudowanymi w historycznej części Miasta Gdańska w ramach programu „Gdańskie fontanny i zdroje” realizowanego przez miejską Spółkę GIWK.

W uroczystości udział wezmą: zastępca prezydenta Miasta Gdańska Piotr Grzelak, Michał Morzy – współautor projektu zdroju przy ul. Świętojańskiej, prof. Andrzej Januszajtis, który udzielił wparcia merytorycznego niezbędnego do realizacji programu i Karina Rembiszewska – menedżer Śródmieścia. Do udziału w wydarzeniu zostali zaproszeni również Radni Dzielnicy Śródmieście, Radni Miasta z okręgu wyborczego nr 2 oraz instytucje, bez których wsparcia realizacja tej inwestycji byłaby niemożliwa.

Projekty obu zdrojów zostały wyłonione w konkursie „Wodne źródła Gdańska” zorganizowanym przez Spółkę GIWK w 2016 r. Nowe ujęcia będą dodatkowo wyposażone w specjalne misy umożliwiające korzystanie z wody zwierzętom.

- Cieszymy się, że oddajemy do użytku nowe zdroje, które są kolejnymi inwestycjami zrealizowanymi w ramach konkursu „Wodne źródła Gdańska”. Mam nadzieję, że będą służyły nie tylko ludziom i zwierzętom, ale również urozmaicą oraz ożywią licznie odwiedzane miejsca w Gdańsku o nowe elementy architektoniczne, które w swojej formie nawiązują do historii tych terenów – mówi Piotr Grzelak, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki komunalnej.

 

Oryginalne projekty zdrojów dostosowane do zabytkowej architektury miasta

 

Zaprojektowane nowe zdroje są prototypami. Zdrój znajdujący się przy Kościele Św. Jana został wybudowany dla upamiętnienia studni wodnej, która znajdowała się w tym miejscu w XIX w., i której kształt był inspiracją dla projektantów. Dlatego też inwestycje wymagały zastosowania nowych rozwiązań np. w przypadku zdroju przy Kościele Św. Jana wykonania siedmiu odrębnych form z betonu architektonicznego o wadze ok. 500 kg. W przypadku zdroju przy ul. Szafarnia przyjęta forma wymagała indywidualnych rozwiązań niestosowanych w innych zdrojach tego typu.

Koszt budowy obu zdrojów to około 80 tys. netto. Uwzględnia on nie tylko wykonanie zdrojów lecz również położenie nowej nawierzchni w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Dodatkowo, na różnicę kosztów w porównaniu z dotychczas stawianymi zdrojami, miały wpływ: forma zdrojów, ich rozmiar, jak również rodzaj odtwarzanej wokół nawierzchni.

Dotychczas montowane zdroje składają się z jednego powtarzalnego betonowego elementu, wymagającego do produkcji jednej formy, a nawierzchnię wokół zdroju stanowiły tradycyjne płytki betonowe układane na małej powierzchni (5-10 m2).

Przy Kościele Św. Jana odtwarzana nawierzchnia wykonana będzie z nowych płyt granitowych, które muszą być położone na dużo większej powierzchni niż dotychczas (ok. 40-50m2). W przypadku zdroju przy ul. Szafarnia, odtwarzana nawierzchnia jest zbliżona do dotychczasowej, jednak wpływ na koszt miał materiał, którym będzie w tym przypadku kostka granitowa. Stare i nowe zdroje różni ponadto sposób sterowania wypływem wody.

Zakres realizacji tych inwestycji jest nieporównywalny do poprzednich. Główne Miasto to wyjątkowe miejsce na mapie Gdańska, każdy nowy obiekt architektoniczny w tym rejonie musi być dostosowany do jego specyfiki, którą tworzy historia i klimat, oraz do formy architektonicznej znajdujących się tu budynków, dlatego też projekty zdrojów wymagały indywidualnych i oryginalnych rozwiązań.

 

Kolejne zdroje już wkrótce

 

Program „Gdańskie fontanny i zdroje” ma na celu przywrócenie Miastu tradycji związanych z bogactwem architektury wodnej, które mogliśmy poznać dzięki publikacji „Studium lokalizacji fontann, studni i zdrojów ulicznych” autorstwa profesora Andrzeja Januszajtisa. Program zakłada budowę kolejnych obiektów, z których dwa powstaną już niebawem. Będzie to zdrój przy ul. Chlebnickiej na tyłach Dworu Artusa, który powinien być oddany do użytkowania jeszcze w tym roku oraz zdrój przy ul. Ogarnej, którego budowa zostanie zrealizowana w roku 2018 w ramach prac związanych z rewitalizacją ulicy.

 

Alicja Bittner (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Referat Prasowy

Referat Prasowy

Biuro Prezydenta
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
prasa@gdansk.gda.pl

Herold Gdanski
Herold Gdanski
brak autora

Biuletyn Informacyjny Rady i Prezydenta Miasta

Herold Gdański - nr 3/2020

Herold Gdański nr 3 2020
Herold Gdański nr 3 2020
brak autora
Pobierz: Herold Gdański nr 3/2020 (3.6 MB)