Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Otwarcie ofert w przetargu na odcinek linii tramwajowej od ul. Rakoczego do ul. Myśliwskiej

Spółka Gdańskie Inwestycje Komunalne - jako inwestor zastępczy działający w imieniu Gminy Miasta Gdańska - w najbliższy poniedziałek, tj. 21 lipca otworzy oferty w przetargu na budowę odcinka linii tramwajowej od ul. Rakoczego do ul. Myśliwskiej, w ramach zadania budowa linii tramwajowej Siedlce – Pomorska Kolej Metropolitalna (GPKM III B). Chętne redakcje mogą uczestniczyć w tym wydarzeniu.

A
A

Spółka Gdańskie Inwestycje Komunalne - jako inwestor zastępczy działający w imieniu Gminy Miasta Gdańska - w najbliższy poniedziałek, tj. 21 lipca otworzy oferty w przetargu na budowę odcinka linii tramwajowej od ul. Rakoczego do ul. Myśliwskiej, w ramach zadania budowa linii tramwajowej Siedlce – Pomorska Kolej Metropolitalna (GPKM III B). Chętne redakcje mogą uczestniczyć w tym wydarzeniu.

Termin: 21.07 o godzinie 11.30

Miejsce: ul. Żaglowa 11

GIK prosi o punktualne przybycie.

Inwestycja obejmuje:

1)      budowę dwutorowej linii tramwajowej w ulicy Bulońskiej o długości ok. 0,705 km od ul. F. Rakoczego do ul. Myśliwskiej (tory, rozjazdy, skrzyżowania torów) wraz z odwodnieniem i budową sieci trakcyjnej, sterowaniem i ogrzewaniem rozjazdów, na podstawie dokumentacji podstawowej i dokumentacji sporządzonej w ramach niniejszego zamówienia

2)      przebudowę infrastruktury istniejącej ulicy wzdłuż realizowanej linii tramwajowej wraz ze skrzyżowaniami ulic przylegającymi do trasy linii tramwajowej (przebudowa skrzyżowań, przejść dla pieszych, przystanków, chodników, dróg rowerowych, zatok autobusowych i wykonaniem docelowej organizacji ruchu drogowego,

3)      budowę przejazdów rowerowych i chodników,

4)      przebudowę oświetlenia,

5)      budowę linii kablowych trakcyjnych,

6)      przebudowę sieci infrastruktury technicznej, w szczególności sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczej, gazowej, elektroenergetycznej, teletechnicznej, sygnalizacji świetlnej, budowa elementów systemu TRISTAR i Systemu Informacji Pasażerskiej, monitoringu wizyjnego wraz z budową przewodowej transmisji danych dla infrastruktury tramwajowej. Monitorowanie pracy instalacji sterowania i ogrzewania  zwrotnic – kablem światłowodowym, rezerwę stanowić będzie radiowa transmisja danych,

7)      usunięcie kolidującej zieleni (drzewa i krzewy),

8)      przeniesie pod nadzorem ornitologa i entomologa siedlisko pachnicy dębowej,

9)      urządzenie projektowanej zieleni w postaci drzew, krzewów i zieleńców,

10)  sporządzenie sprawozdań umożliwiających Zamawiającemu wypełnienie zobowiązań nałożonych w decyzjach administracyjnych z przeprowadzonych prac i nadzoru wymienionych w w/w podpunktach nr 7, 8 i 9,

11)  wykonanie studium hałasu,

12)  wykonanie pomiarów drgań,

13)  pozostałe roboty ujęte w dokumentacji projektowej oraz SIWZ, zapewniające kompleksowe wykonanie niniejszego zamówienia

 

1.1    Budowa obiektów przy przystanku PKM „Brętowo”

  1. budowę budynku socjalnego (wraz z zadaszeniem wspólnym dla obu budynków),
  2. budowę toalety publicznej,
  3. budowę zadaszenia dojścia od przystanku PKM Brętowo do przystanku autobusowego przy ul. Rakoczego,

1.2      Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Bulońskiej

Termin zakończenia prac 11 miesięcy od daty podpisania umowy. W przetargu w 100% decyduje cena

Przypominamy, że w ramach GPKM III B trrwa juz realizacja odcinka od pętli tramwajowej w Siedlcach do PKM Brętowo.

Informacje na ten temat: https://www.gdansk.pl/start_nowy,512,31799.html

Komunikat do pobrania (112 KB)

 

Magdalena Kuczyńska

Biuro Prasowe

Referat Prasowy

Biuro Prezydenta
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
prasa@gdansk.gda.pl

Herold Gdanski
Herold Gdanski
brak autora

Biuletyn Informacyjny Rady i Prezydenta Miasta

Herold Gdański - nr 2/2020

Herold Gdański nr 2 2020
Herold Gdański nr 2 2020
brak autora
Pobierz: Herold Gdański nr 2 2020 (4.2 MB)