Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Oświadczenie w sprawie pisma Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 23.05.2017 r.

Organ prowadzący szczegółowo zapozna się ze złożonym w dniu 23.05.2017 r. pismem Pomorskiego Kuratora Oświaty (PKO) Moniki Kończyk i ustaleniami pokontrolnymi jej zespołu. Do zarzutów, które postawił organ nadzoru pedagogicznego, będzie musiał ustosunkować się - zgodnie z prawem - Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Gdańsku. Dyrektor został wezwany na spotkanie w celu złożenia wyjaśnień.

A
A

Art. 38. Ustawy o systemie oświaty precyzuje zasadę odwołania osoby zajmującej stanowisko kierownicze. W treści listu PKO nie składa wniosku o odwołanie dyrektora, a jedynie zgodnie z Art. 33 powyższej ustawy przekazuje organowi prowadzącemu informacje o stwierdzonych uchybieniach.

W prawie oświatowym kurator ma możliwość dokonania negatywnej oceny pracy dyrektora placówki, co skutkowałoby odwołaniem z funkcji, jednak z tej możliwości PKO Monika Kończyk nie skorzystała. Dobrą zasadą i normą jest nieferowanie wyroków przed zakończeniem postępowania. Nie zapominajmy, że dobrem nadrzędnym jest zapewnienie właściwych warunków nauki i rozwoju uczniom szkoły, dogłębne wyjaśnienie sprawy, a także zaproponowanie oraz wdrożenie działań naprawczych.

Piotr Kowalczuk, Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska ds. Polityki Społecznej

Referat Prasowy (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Referat Prasowy
Referat Prasowy

Biuro Prezydenta ds. Komunikacji i Marki Miasta
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
prasa@gdansk.gda.pl

Herold Gdański
Herold Gdański
js

Biuletyn Informacyjny Rady i Prezydenta Miasta

Herold Gdański - nr 1/2019

HG_1
HG_1
brak autora
Pobierz: Herold Gdański 1/2019 (1.94 MB)