Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Oświadczenie

w sprawie nieprawidłowości dotyczących Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w XIX Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku.

A
A

Księgowa XIX Liceum Ogólnokształcącego wyprowadziła środki Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych swoich koleżanek i kolegów.
Dzięki merytorycznej pracy, sprawności i aktywności Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych udało się ujawnić i wyeliminować nieprawidłowości dotyczące Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w XIX Liceum Ogólnokształcącym. W ujawnionym materiale, księgowa obsługująca szkołę wyprowadziła na swoją rzecz bez podstawy prawnej, w ciągu trzech lat, środki finansowe na kwotę 116 586 PLN.
W związku z powyższym Gdańskie Centrum Usług Wspólnych rozwiązało z dniem 19.12.2016 r. z księgową stosunek pracy w trybie dyscyplinarnym i skierowało zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do Prokuratury Rejonowej Gdańsk Wrzeszcz. Z dniem 20.12.2016 r. wicedyrektor szkoły, która mimo naszych wielokrotnych apeli, niefrasobliwie powierzyła swój kod potwierdzający do podpisywania przelewów została odwołana ze stanowiska. Za brak nadzoru dyrektorowi placówki udzielona została nagana. W związku z posługiwaniem się przy zatwierdzaniu nie swoją tożsamością i powierzeniem narzędzia aktywacyjnego Urząd Miejski również kieruje sprawę do zbadania w tym zakresie przez Prokuraturę. Gospodarowanie finansami i majątkiem w XIX LO zostanie poddane szczegółowej weryfikacji Biura Kontroli Urzędu Miejskiego.
Dziękuję Gdańskiemu Centrum Usług Wspólnych za właściwą pracę i proszę dyrektorów placówek oświatowych o weryfikację dostępności do kluczy aktywacyjnych, przypominając, że każdy któremu jest on przypisany odpowiada za jego użycie. Potwierdza się także zasadność powołania GCUW, które ma uchronić dyrektorów i budżet Miasta przed nieuczciwymi praktykami osób, którym powierzono finanse publiczne.

Piotr Kowalczuk
Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska ds. Polityki Społecznej

Referat Prasowy (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Referat Prasowy

Referat Prasowy

Biuro Prezydenta
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
prasa@gdansk.gda.pl

Herold Gdanski
Herold Gdanski
brak autora

Biuletyn Informacyjny Rady i Prezydenta Miasta

Herold Gdański - nr 2/2020

Herold Gdański nr 2 2020
Herold Gdański nr 2 2020
brak autora
Pobierz: Herold Gdański nr 2 2020 (4.2 MB)