Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

NIK wskazuje promocję Gdańska- Światowej Stolicy Bursztynu jako przykład dobrych praktyk

Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport z kontroli dotyczącej działań promocyjnych miast na prawach powiatu. We wnioskach pokontrolnych Izba wskazała projekt Gdańsk – Światową Stolicą Bursztynu jako przykład dobrych praktyk w zakresie spójności strategii promocyjnych z celami rozwoju gminy przyjętymi przez samorząd. Zdaniem NIK kampanie promocyjne dotyczące wzmacniania roli Gdańska jako Światowej Stolicy Bursztynu konstruowano w sposób zgodny z przyjętym celem. Wśród 14 skontrolowanych miast znalazły si

A
A

Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport z kontroli dotyczącej działań promocyjnych miast na prawach powiatu. We wnioskach pokontrolnych Izba wskazała projekt Gdańsk – Światową Stolicą Bursztynu jako przykład dobrych praktyk w zakresie spójności strategii promocyjnych z celami rozwoju gminy przyjętymi przez samorząd. Zdaniem NIK kampanie promocyjne dotyczące wzmacniania roli Gdańska jako Światowej Stolicy Bursztynu konstruowano w sposób zgodny z przyjętym celem. Wśród 14 skontrolowanych miast znalazły się obok Gdańska Białystok, Bydgoszcz, Gdynia, Katowice, Kraków, Łódź i Warszawa.

Od blisko 10 lat Prezydent Miasta Gdańska konsekwentnie realizuje projekt Gdańsk – Światową Stolicą, którego podstawowe wytyczne zawarte są w Przyjętej przez Radę Miasta „Strategia Rozwoju Gdańska do 2015 roku” oraz strategii rozwoju  Gdańska Delta Bursztynu, opracowanej przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową wspólnie ze środowiskami bursztynniczymi. Jako nadrzędny cel wyznaczała ona budowanie globalnego kapitału regionu i miasta w oparciu o bursztyn oraz podzieliła realizację tego celu między podmioty ze sfery komercyjnej i publicznej, przyjmując jako główne zadania: maksymalizację korzyści wynikających z pozycji Gdańska jako Światowej Stolicy Bursztynu oraz rywalizację z innymi regionami i miastami pretendującymi do bycia światowym liderem w zakresie bursztynu. Na podstawie tych dokumentów od kilku lat władze miasta konsekwentnie promują bursztyn bałtycki i popularyzują wiedzę na jego temat. Od lat Gdańsk inspiruje, wspiera i promuje nowe kolekcje biżuterii i mody projektowane nie tylko przez trójmiejskich twórców. Współorganizuje wraz z Międzynarodowymi Targami Gdańskimi Galę Mody i Bursztynu. Dziennikarze zagraniczni są zapraszani na wizyty studyjne, które przybliżają im atrakcje turystyczne miasta związane z bursztynem. W ramach majowego Bursztynowego Tygodnia odbywają się wernisaże wystaw biżuterii artystycznej. Biuro Prezydenta ds. Promocji Miasta Gdańska przy współpracy ze Związkiem Miast i Gmin Morskich organizuje Forum Miast Szlaku Bursztynowego oraz posiedzenie i otwarte dla publiczności seminarium Światowej Rady Bursztynu. Tradycją stało się obdarowywanie gości odwiedzających Gdańsk prezentami dyplomatycznymi z bursztynem. Miasto upowszechnia również wiedzę na temat bursztynu bałtyckiego wśród młodego pokolenia. Wspiera także wydawnictwa popularyzujące „złoto Północy”.

Już prawie 3 lata konsorcjum Bursztyn. Skarb Polski z powodzeniem realizuje program promocji branży bursztynniczo – jubilerskiej na zlecenie Ministerstwa Gospodarki. To dzięki wytrwałej pracy i ogromnym inwestycjom finansowym poszczególnych członków konsorcjum korzysta tak naprawdę cała branża. „Bursztyn. Skarb Polski” tworzą Międzynarodowe Targi Gdańskie ( lider konsorcjum), Krajowa Izba Gospodarcza Bursztynu, Międzynarodowe Centrum Targowe z Warszawy oraz S&A Spółka Akcyjna z Gdyni. Działania promocyjne, jakie realizują członkowie konsorcjum oraz wyjazdy targowe kilkudziesięciu firm biorących udział w programie już przynoszą  efekty, a za kilka lat zaowocują prawdziwą wartością dodaną. Warto przypomnieć, że Ministerstwo Gospodarki przeznaczyło prawie 7 milionów złotych na działania promocyjne w latach 2012-2015. Ponadto firmy biorące udział w targach zagranicznych organizowanych w Monachium i w Vicenzie, Tucson, Las Vegas oraz w Hong Kongu otrzymają dofinansowanie w wysokości 75 procent kosztów kwalifikowanych.

W marcu 2013 roku Prezydent Miasta Gdańska wręczył akt nominacji na Ambasadora Bursztynu Kayah, znanej polskiej wokalistce, kompozytorce  i autorce tekstów. Znane osoby znakomicie wspierają promocję wyrobów jubilerskich w Polsce i na świecie. Do tych obowiązujących tendencji nawiązuje ten projekt. Co trzy lata Prezydent Gdańska nominuje Ambasadorami Bursztynu znane osoby ze świata mody, kultury, biznesu lub polityki. Rola Ambasadora Bursztynu polega, m.in. na popularyzacji wiedzy o bursztynie, szlakach bursztynowych i Gdańsku - Światowej Stolicy Bursztynu. Dotychczas tytuł Ambasadora Bursztynu otrzymały: Lidia Popiel, znana fotografka i modelka (2007-2009) i Monika Richardson (2010-2012), znana dziennikarka telewizyjna. Obie Panie napisały książka pt. Polki na bursztynowym szlaku. Do tej pory sprzedano kilkadziesiąt tysięcy egzemplarzy. Książkę rekomendowali Magda Umer, Bogusław Linda, Małgorzata Niemen, Wojtek Malajkat i Beata Tadla.

Ważnym elementem promocji Światowej Stolicy Bursztynu są międzynarodowe warsztaty bursztynnicze, które organizowane są w Gdańsku od 2009 roku. Ich podstawowym założeniem jest zainspirowanie bursztynem projektantów biżuterii z całego świata, którzy nigdy nie wykorzystywali w swojej twórczości tej żywicy. W pierwszej edycji uczestniczyli projektanci z Niemiec, Holandii i Australii, cztery lata temu gościliśmy w Gdańsku projektantów biżuterii z Hiszpanii. W maju 2011 roku obróbki bursztynu uczyli się twórcy sztuki złotniczej z Włoch. W 2012 roku tajemnice Złota Północy z powodzeniem poznali projektanci z Belgii, w 2013 roku twórcy z Holandii a w tym roku z Niemiec. Warto nadmienić, że Gisbert Stach, uczestnik pierwszej edycji warsztatów, zdobył główną nagrodę w konkursie Amberif Design Award 2011. Organizatorem warsztatów przy współpracy z Biurem Prezydenta ds. Promocji Miasta jest Krajowa Izba Gospodarcza Bursztynu. W zaproszeniu projektantów pomaga Galeria Sztuki w Legnicy, jeden z najważniejszych ośrodków promocji biżuterii artystycznej w Europie. 

Świetnie rozwija się także projekt Trendbook realizowany od 2011 roku z inicjatywy gdańskiego Biura Prezydenta ds. Promocji Miasta przez Akademię Sztuk Pięknych w Gdański i Krajową Izbę Gospodarczą Bursztynu.  Niektóre osoby uczestniczące w nim już całkiem dobrze radzą sobie w dorosłym życiu jako projektanci biżuterii, np. Emilia Kohut, Ewa Śliwińska lub Monopolka Małgorzata Szewczyk. Patronat honorowy nad całym projektem objęła Kayah, Ambasador Bursztynu. W tym roku realizowana jest już piąta edycja tej ekskluzywnej publikacji, która koncentruje się na uważnej analizie oraz prezentacji szerokiego kontekstu zjawisk określających jakość kultury materialnej naszego najbliższego otoczenia, zwłaszcza w obszarze produktów „premium” oraz akcesoriów „life-style”. Trendbook  wydany w bardzo atrakcyjnej formie, ilustrowany bogato fotograficznymi przykładami, systematyzuje informacje konieczne do prognozowania trendów stylistycznych i wykorzystywania ich w projektowaniu. W drugiej części wydawnictwa znajduje się praktyczne zastosowanie tej wiedzy. Studenci i absolwenci Pracowni Projektowania Biżuterii Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, zainspirowani opisanymi w publikacji trendami, realizują prototypy i pierwowzory biżuterii z bursztynem w wiodących firmach i pracowniach bursztynniczych Trójmiasta. Wyżej wymienione prace składają się na wystawę towarzyszącą publikacji, która promuje Gdańsk jako miasto sprzyjające rozwojowi przemysłów kreatywnych. Projekt zyskał uznanie Ministerstwa Gospodarki i był całkowicie przez nie finansowany w latach 2012-2014.Obecnie Trendbook jest prezentowany podczas London Design Festiwal.

Więcej o raporcie http://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-dzialaniach-promocyjnych-miast.html

Robert Pytlos (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Biuro Prezydenta ds. Promocji Miasta
Koordynator ds. Bursztynu

Referat Prasowy

Biuro Prezydenta
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
prasa@gdansk.gda.pl

Herold Gdanski
Herold Gdanski
brak autora

Biuletyn Informacyjny Rady i Prezydenta Miasta

Herold Gdański - nr 2/2020

Herold Gdański nr 2 2020
Herold Gdański nr 2 2020
brak autora
Pobierz: Herold Gdański nr 2 2020 (4.2 MB)