Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Nagrody Miasta Gdańska im Jana Uphagena dla młodych naukowców - już w piątek

Anna Klimaszewska i Marta Kolanowska z Uniwersytetu Gdańskiego zostały laureatkami Nagrody Miasta Gdańska dla Młodych Naukowców im. Jana Uphagena za rok 2014. Uroczystość wręczenia Nagrody odbędzie się 6 lutego 2014 roku w Domu Uphagena w Gdańsku przy ul. Długiej 12, o godz. 14.00.

A
A

Anna Klimaszewska i  Marta Kolanowska z Uniwersytetu Gdańskiego zostały laureatkami Nagrody Miasta Gdańska dla Młodych Naukowców im. Jana Uphagena za rok 2014. Uroczystość wręczenia Nagrody odbędzie się 6 lutego 2014 roku w Domu Uphagena w Gdańsku przy ul. Długiej 12, o godz. 14.00.

Dr Anna Klimaszewska z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego otrzymała nagrodę w kategorii nauk humanistycznych za znaczący wkład w poznanie historii prawa francuskiego oraz jego wpływów na przekształcenia polskiego systemu prawa.

Dr Anna Klimaszewska jest adiunktem w Katedrze Historii Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego; od 2014 roku jest także profesorem wizytującym (visiting professor) Uniwersytetu w Tuluzie we Francji na Wydziale Nauk Politycznych.

Swoje zainteresowania badawcze koncentruje przede wszystkim na historii prawa francuskiego oraz jego oddziaływania na kształtowanie się polskiej kultury prawnej. Zdobywa zagraniczne granty na swoje badania (m.in. Harvard University). Obecnie w ramach grantu, który zdobyła w konkursie OPUS Narodowego Centrum Nauki, kieruje projektem pt. „Implementacja zasad francuskiego prawa handlowego w Księstwie Warszawskim, konstytucyjnym Królestwie Polskim i Rzeczypospolitej Krakowskiej - Code de commerce w zderzeniu z polskimi realiami”).

Dr Anna Klimaszewska  na podstawie swoich badań podważyła m.in. dotychczas prezentowane w polskiej literaturze poglądy dotyczące napoleońskiego kodeksu handlowego – Code de commerce oraz realizacji idei kodyfikacji prawa cywilnego materialnego we Francji.

Jest autorką dwóch nagrodzonych monografii: „Code de commerce - francuski Kodeks handlowy z 1807 roku” oraz „Code noir - u źródeł ordonansu Ludwika XIV w sprawie niewolników” (współautor – M. Mosakowski), a także 20 artykułów i rozdziałów w książkach (w języku francuskim, angielskim i polskim). Jest także laureatką Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców.

 

Dr Marta Kolanowska z Wydziału Biologii UG zdobyła nagrodę w kategorii nauk ścisłych i przyrodniczych za znaczący wkład w poznanie taksonomii i filogeografii storczykowatych.

Dr Marta Kolanowska prowadzi badania dotyczące taksonomii i filogenezy (klasyfikacji i rozwoju rodowego) Orchidaceae wykorzystując narzędzia do modelowania niszy ekologicznej (jest to określenie rozmieszczenia kompleksów klimatycznych odpowiednich dla badanego gatunku przy użyciu algorytmów komputerowych).

Jej zainteresowania naukowe obejmują również zagadnienia bioróżnorodności i ochrony przyrody. Największym osiągnięciem młodej badaczki jest opisanie mechanizmu inwazji eurazjatyckiego gatunku storczyka, kruszczyka szerokolistnego (Epipactis helleborine), w Ameryce Północnej. W swoich badaniach wykorzystuje komputerową technikę modelowania rozmieszczenia nisz ekologicznych.

Jest autorką 89 artykułów naukowych w języku polskim i angielskim,  4 monografii i 3 rozdziałów w książkach. Jest także laureatką stypendium „START” Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej oraz Nagrody Gdańskiego Towarzystwa Naukowego. W ramach grantów Unii Europejskiej SYNTHESYS (Integrated Activities grant) przebywała na zagranicznych stypendiach w Wiedniu i Londynie.

 

------------------

Nagroda Miasta Gdańska dla młodych naukowców im. Jana Uphagena jest przyznawana od 2003 roku. Do 2006 roku nosiła nazwę „Młody Heweliusz". Wyróżnienie przyznawane jest studentom kształcącym się w gdańskich szkołach i na gdańskich uczelniach oraz absolwentom tych szkół, w wieku do 30 lat za wybitne osiągnięcia naukowe w dwóch kategoriach: nauk humanistycznych oraz nauk ścisłych i przyrodniczych.

Laureatów wyłania Kapituła Nagrody złożona z przedstawicieli: Uniwersytetu Gdańskiego, Politechniki Gdańskiej, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Akademii Wychowania Fizycznego, Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku, Gdańskiego Towarzystwa Naukowego, Prezydenta Miasta Gdańska oraz Niepublicznych Uczelni Wyższych w Gdańsku. Do tej pory nagrodą wyróżniono 22 młodych naukowców.

Nagroda ma wymiar finansowy - laureaci otrzymują 7 tys. zł.

Michał Piotrowski (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Biuro Prasowe

Referat Prasowy

Biuro Prezydenta
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
prasa@gdansk.gda.pl

Herold Gdanski
Herold Gdanski
brak autora

Biuletyn Informacyjny Rady i Prezydenta Miasta

Herold Gdański - nr 2/2020

Herold Gdański nr 2 2020
Herold Gdański nr 2 2020
brak autora
Pobierz: Herold Gdański nr 2 2020 (4.2 MB)