PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Nagrody i wyróżnienia dla najlepszych opiekunek lub opiekunów!

Nagrody i wyróżnienia dla najlepszych opiekunek lub opiekunów!
Najlepsze opiekunki i opiekunowie osób starszych i niepełnosprawnych w Gdańsku otrzymają nagrody i wyróżnienia za swoją pracę na rzecz potrzebujących. Ustanowioną w mieście nagrodę - Złotą Malwę 2018 - wręczy prezydent Paweł Adamowicz w czwartek, 11 października o godz. 10, w Sali Wety Ratusza Głównego Miasta.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Najlepsi uhonorowani zostaną: „Brązową Malwą”, „Srebrną Malwą” oraz „Złotą Malwą 2018”. Przyznanych zostanie także 15 wyróżnień za odpowiedzialną, wspaniałą pracę na rzecz potrzebujących osób starszych, często samotnych, dotkniętych chorobami. Jest to m.in. pomoc w codziennych czynnościach higienicznych, zdrowotnych i życiowych.

Wszystkie nagrody i wyróżnienia mają formę rzeczową oraz pieniężną.

- W Gdańsku ogromny nacisk kładziemy na profesjonalizm, wysokie kompetencje, serce opiekunek i opiekunów środowiskowych – podkreśla Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej. - Codziennie wykonują niełatwą przecież pracę, która ma charakter misji. Zależy nam, by takich odpowiedzialnych, empatycznych ludzi było jak najwięcej. Aby byli doskonale przeszkoleni i czuli, że to co robią, jest naprawdę wspaniałe. Dziękujemy Państwu za wielkie zaangażowanie i serce, jakie okazujecie swoim podopiecznym!

Kandydatów do uhonorowania zgłaszali przedstawiciele domów pomocy społecznej i organizacji pozarządowych, świadczących usługi opiekuńcze w mieście. Najlepszych wyłoniła Kapituła „Złotej Malwy 2018”, do której należą przedstawiciele m.in. miasta, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (MOPR), Gdańskiej Rady ds. Seniorów, Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych oraz Komisji Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia Rady Miasta Gdańska.

MOPR ma zawarte umowy na świadczenie usług opiekuńczych w mieszkaniach podopiecznych z Gdańską Spółdzielnią Socjalną i Polskim Komitetem Pomocy Społecznej, które zapewniają łącznie ok. 320 opiekunek i opiekunów. Natomiast w domach pomocy społecznej pracuje ok. 150 opiekunek i opiekunów.

„Nagrody i wyróżnienia Prezydenta Miasta Gdańska dla pracowników, za osiągnięcia i szczególny charakter pracy na rzecz potrzebujących w obszarze usług opiekuńczych, świadczonych w domach pomocy społecznej oraz w miejscu zamieszkania – Złota Malwa 2018” zostały ustanowione w sierpniu tego roku.