PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Nagroda Naukowa Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza

W środę 28 stycznia o godz. 12.00 w Ratuszu Głównego Miasta wręczone zostaną Nagrody Naukowe Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza. Z radością informujemy, że laureatami Nagrody za 2014 rok zostali:

A
A

W środę 28 stycznia o godz. 12.00 w Ratuszu Głównego Miasta wręczone zostaną Nagrody Naukowe Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza. Z radością informujemy, że laureatami Nagrody za 2014 rok zostali:

w kategorii nauk humanistycznych i społecznych: prof. dr hab. Mieczysław Nurek
za wkład w poznanie historii powszechnej XX wieku, w szczególności polityki mocarstw wobec krajów mniejszych – w tym Polski

Prof. Mieczysław Nurek jest pracownikiem Instytutu Historii UG od chwili jego powstania w 1970 r. Jako absolwent WSP w Gdańsku z 1968 roku rozpoczął pracę naukowo-dydaktyczną jeszcze w ramach tej uczelni. Jest autorem m.in. trzech samodzielnych monografii, z których ostatnia, wydana w 2009 roku pt. Gorycz zwycięstwa. Los Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie po II Wojnie Światowej” przyniosła mu kilka prestiżowych nagród - w tym Nagrodę Grand Prix im. Jana Długosza - Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz, jako Książka Historyczna Roku, Nagrodę im. Oskara Haleckiego ufundowaną przez Polskie Radio, TVP i IPN.

Na dorobek naukowy prof. Nurka składa się też kilkadziesiąt artykułów, z których gros ma zasięg międzynarodowy, oraz udział w licznych konferencjach krajowych i zagranicznych.

Prof. Nurek jest aktywnym członkiem Gdańskiego Towarzystwa Naukowego i Instytutu Kaszubskiego.

Przedmiotem zainteresowań badawczych prof. Nurka są stosunki międzynarodowe w XX wieku, a ściślej - analiza polityki mocarstw wobec krajów mniejszych. W praktyce badania te obejmują przede wszystkim politykę i dyplomację Wielkiej Brytanii wobec Polski oraz innych państw rejonu Morza Bałtyckiego.

 

w kategorii nauk przyrodniczych i ścisłych: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Narkiewicz
za wybitne osiągnięcia naukowe dotyczące poznania nowych mechanizmów wiążących zaburzenia oddechu podczas snu z chorobami układu krążenia

Prof. dr hab. Krzysztof Narkiewicz, lekarz, naukowiec. W 1981 roku absolwent I Liceum Ogólnokształcącego, w latach 1981–1988 studiował na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Gdańsku, od roku 1989 pracownik II Kliniki Chorób Wewnętrznych AMG (obecnie Katedra Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii GUMed). Od roku 1993 doktor, od 1996 doktor habilitowany, od 2003 profesor tytularny, od 2006 profesor zwyczajny. W 1993 przebywał na stażu naukowym w Clinica Medica i Uniwersytetu w Padwie, w latach 1996–1998 stypendysta Fogarty International Center – National Institutes of Health na Wydziale Chorób Układu Krążenia uniwersytetu w Iowa (USA). Od 2002 roku kierownik Zakładu Nadciśnienia Tętniczego, w 2003 konsultant krajowy w dziedzinie nadciśnienia tętniczego. Specjalista w zakresie chorób wewnętrznych, chorób układu sercowo-naczyniowego, oceny mechanizmów odpowiedzialnych za rozwój nadciśnienia tętniczego i jego powikłań sercowo-naczyniowych. Od roku 2010 członek korespondent Polskiej Akademii Nauk. Członek European Society of Hypertension (2005–2009 sekretarz Zarządu Głównego, 2009–2011 prezes), Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego (od 2002 roku członek Zarządu Głównego), Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością (2006–2008 członek Zarządu Głównego). Od 2004 roku redaktor naczelny „Chorób Serca i Naczyń”, w 2004 zastępca redaktora „Blood Pressure”, czasopisma wydawanego przez European Society of Hypertension. Otrzymał m.in.: w roku 2001 Nagrodę Prezesa Rady Ministrów; w 2004 nagrodę European Society of Hypertension „Sympathetic Nervous System Research Award”; w 2009 roku członek honorowy Węgierskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, a w 2011 Czeskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego.

 

-------------

Nagroda Naukowa Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza, przyznawana za wybitne osiągnięcia naukowe, została ustanowiona w 1987 roku, natomiast pierwszego laureata wyłoniono w 1988 roku. Przez kilkanaście lat Nagroda przyznawana była jedynie w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, a w 2001 roku po raz pierwszy przyznano ją także w dziedzinie nauk humanistycznych. W 2013 roku kategoria nauk humanistycznych została poszerzona o nauki społeczne. Nagroda Naukowa przyznawana jest na wniosek Kapituły, której przewodniczą prezes Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku oraz prezes Gdańskiego Towarzystwa Naukowego. W skład Kapituły Nagrody wchodzą także rektorzy państwowych wyższych uczelni w Gdańsku, przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska, dotychczasowi laureaci Nagrody oraz przedstawiciel gdańskich niepublicznych uczelni wyższych.

Od 1988 roku tę najważniejszą gdańską nagrodę naukową otrzymało 39 naukowców, a w 2015 roku zostanie ona przyznana po raz 27.

Biuro Prasowe (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Biuro Prasowe