Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Model Integracji Imigrantów

W maju 2015 roku Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz zainaugurował pracę pierwszego w Polsce międzysektorowego i interdyscyplinarnego zespołu ds. Modelu Integracji Imigrantów. Uchodźcy to specjalna i niewielka grupa imigrantów - kwestie uchodźców uciekających przed prześladowaniami reguluje konwencja genewska.

A
A

Pojęcie imigracji jest daleko szersze. Dotychczas w Gdańsku przebywało 8 rodzin ze statusem uchodźców. Większość z nich po rocznym programie integracyjnym ze względu na brak oferty integracyjnej, adekwatnego wsparcia mieszkaniowego wyjechała do krajów Europy zachodniej. Status uchodźcy - międzynarodowa forma ochrony udzielana osobom, które na skutek uzasadnionej obawy przed prześladowaniem w kraju pochodzenia z powodu rasy, religii, narodowości, przekonań politycznych lub przynależności do określonej grupy społecznej nie mogą lub nie chcą korzystać z ochrony tego kraju.

- Jedna z grup, z którą pracujemy są uchodźcy, choć oczywiście nasza praca dotyczy wszystkich imigrantów – mówi Piotr Olech, przewodniczący Zespołu ds. Modelu Integracji Imigrantów i zastępca dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego. – Naturalnie w kontekście ostatnich wydarzeń część naszej pracy przeprofilowana została na kwestie uchodźców. Wypracowany przez nas model ma być odpowiedzią na pytania jak najlepiej integrować imigrantów, jak budować pokojowe współżycie, korzystne dla obu stron – tak, by Gdańsk jako miasto wolności, był miejscem, w którym potrzeby imigrantów są właściwie rozumiane i realizowane.

Gdańsk nie ma mocy decyzyjnych w kwestii przyjmowania uchodźców - głównym decydentem jest rząd, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Urząd ds. Cudzoziemców, to na tym poziomie regulowana jest polska polityka migracyjna, na tym poziomie przyznawana jest pomoc finansowa oraz uregulowane statusy imigrantów. Uchodźcy powinni trafić na samym początku do Ośrodków (najbliższy w Grudziądzu i prawdopodobnie w Olsztynie), tam uzyskać rejestrację i w procesie starania się o status uchodźcy zdecydować czy zdecydują zostać w Ośrodku bądź wybrać sobie miasto do osiedlenia się.

Więcej informacji tutaj do pobrana:
Model Integracji Imigrantów – materiał dla mediów (5 KB)
Integracja imigrantów a przyjęcie uchodźców 15.09.2015 (78 MB)

Dariusz Wołodźko (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Referat Prasowy

Referat Prasowy

Biuro Prezydenta
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
prasa@gdansk.gda.pl

Herold Gdanski
Herold Gdanski
brak autora

Biuletyn Informacyjny Rady i Prezydenta Miasta

Herold Gdański - nr 2/2020

Herold Gdański nr 2 2020
Herold Gdański nr 2 2020
brak autora
Pobierz: Herold Gdański nr 2 2020 (4.2 MB)