PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Minister na spotkaniu Rady Interesariuszy Młodego Miasta

W piątek 14 sierpnia 2015 o godzinie 13.00 w bibliotece Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku odbędzie się spotkanie Rady Interesariuszy Młodego Miasta. W spotkaniu udział weźmie Małgorzata Omilanowska – minister kultury i dziedzictwa narodowego.

A
A

Posiedzenie w całości poświęcone będzie „Studium wyboru ochrony konserwatorskiej terenów i obiektów postoczniowych w Gdańsku”, które zostało opracowane na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gdańsku przez ekspertów Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS.

W spotkaniu, oprócz interesariuszy, udział wezmą m.in. autorzy Studium (prof. dr hab. Marcin Gawlicki, dr inż. Waldemar Affelt i arch. Tomasz Błyskosz), Małgorzata Gładysz z biura Marszałka Senatu RP Bogdana Borusewicza, prezydent Gdańska Paweł Adamowicz, przewodniczący Rady Interesariuszy Młodego Miasta Wiesław Bielawski oraz dr Kamil Zeidler z Uniwersytetu Gdańskiego.

Rada Interesariuszy Młodego Miasta powstała w czerwcu 2011 roku z inicjatywy Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza. Skupia wszystkich wieczystych użytkowników gruntów i inwestorów z dawnych terenów postoczniowych. W spotkaniach Rady uczestniczą regularnie przedstawiciele podmiotów prowadzących działalność na tym terenie, przedstawiciele strony społecznej (organizacje pozarządowe, organizacje mieszkańców terenu) oraz przedstawiciele służb i spółek miejskich.

Posiedzenia Rady są otwarte dla osób zainteresowanych.

Poprzednie posiedzenie Rady miało miejsce w połowie stycznia:
https://www.gdansk.pl/start_nowy,512,35248.html

Dariusz Wołodźko (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Biuro Prasowe